Học tiếng Anh – Một cuộc thi marathon

Trước khi bạn bắt đầu hành trình học tiếng Anh, hãy trang bị cho mình một tư duy bền bỉ và một tinh thần dũng cảm. Đừng mong đợi trở thành chuyên gia sau một hoặc hai tháng và cũng đừng dựa tất cả vào giáo viên của bạn. Trong việc học tiếng Anh, ai thể hiện sự chăm chỉ và kiên trì hơn sẽ về đích trước. Đây là triết lý giảng dạy của mình.

Tên mình là Zoey và mình hiện đang là giảng viên IELTS tại The Real IELTS. Trong quá khứ, mình đã có kinh nghiệm dạy học sinh ở mọi trình độ, từ mất gốc đến trình độ cao. Bản thân mình cũng học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Câu chuyện của mình với ngôn ngữ này đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Năm 2009, khi mình còn đang học lớp 2, mẹ mình quyết định cho mình đi học một lớp tiếng Anh do một giáo viên rất nổi tiếng giảng dạy. Ở đó, mình đã học với những đứa trẻ 12 tuổi. Thời gian trôi qua, 4 năm sau, mình đã hoàn thành chương trình tiếng Anh cấp hai và chuẩn bị hành trang cho kỳ thi vào cấp ba. Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã học tiếng Anh tổng cộng được 14 năm.

Trong suốt 14 năm đó, mình dành được một số chứng chỉ và giải thưởng. Mình cũng đã được tiếp xúc với nhiều môi trường nói tiếng Anh. Đây là cách mà niềm đam mê tiếng Anh của mình được hình thành. Với mình, tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một ngôn ngữ, mà còn là sở thích, là chìa khóa để tiến thân trong sự nghiệp.

Có lẽ sau khi đọc điều này, nhiều người sẽ cho rằng khả năng tiếng Anh tốt của mình là do thiên phú. Tuy nhiên, trong 14 năm đó, mình đã phải đấu tranh rất nhiều để có được thành quả như ngày hôm nay. Có những lúc mình liên tục không thể hoàn thành được bài tập về nhà, khi đó mình thấy tiếng Anh cực kỳ mất thời gian. Có những thời kỳ, mình đã quen với cảm giác đứng cuối lớp.

Hơn ai hết, mình hiểu sự bối rối và mệt mỏi của học sinh khi học tiếng Anh. Do đó, mình muốn chia sẻ với các bạn chìa khóa học tiếng Anh mà mình phải mất 14 năm mới nhận ra: đó là sự kiên trì.

Đầu tiên, hãy kiên nhẫn với chính mình. Đừng đổ lỗi cho việc bản thân kém hơn những người học khác. Đừng vội bỏ cuộc sau vài tuần trì trệ. Hãy hiểu rằng mỗi người đều có một khởi đầu khác nhau và nếu bạn học được cách kiên trì, một ngày nào đó, bạn nhất định trở thành người mà bạn ngưỡng mộ nhất.

Ngoài ra, hãy kiên nhẫn với tiếng Anh. Đừng chỉ dừng lại ở việc nghe giảng. Hoàn thành bài tập, một lần, 10 lần hoặc thậm chí 100 lần nếu cần thiết.

Mình luôn dặn các học trò của mình phải chăm chỉ và kiên nhẫn. Tuy nhiên, để áp dụng vào thực tế là điều không dễ dàng. Nhiều người thấy mình kiệt sức chỉ sau vài ngày nỗ lực. Trong nhiều trường hợp, học sinh có thể viện lý do bận công việc và tránh hoàn thành bài tập. Vì vậy tự học một mình rất khó, bạn cần một giáo viên hướng dẫn và thúc đẩy bạn.

Với phương châm “Cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ”, mình mong muốn sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các học viên của mình. Mình mong muốn truyền cảm hứng và thúc đẩy học sinh trở nên kiên nhẫn và bền bỉ với tiếng Anh. Là một giáo viên, mình kết hợp kỷ luật với khuyến khích để đảm bảo rằng học sinh của mình đạt được mục tiêu của họ. Đồng thời, mình ở đây để hướng dẫn và chỉ dẫn để học sinh không bị lạc đường.

“Với tiếng Anh, hãy làm việc chăm chỉ VÀ thông minh”

English Learning – A marathon

Before you start the journey of learning English, equip yourself with an enduring mindset and a gritty spirit. Don’t expect to become an expert after a month or two, and don’t rely on your teachers to do all the heavy work. In the English Learning marathon, whoever demonstrates more hard work and persistence will claim the prize. This is my teaching philosophy.

My name is Zoey and I’m currently an IELTS instructor at The Real IELTS. In the past, I have experience teaching students of all levels, from beginner to advanced. I myself have also been learning English since a young age. My story with this language began a long time ago.

In 2009, when I was still in grade 2, my mother decided to send me to an English class taught by a very well-known teacher. There, I was learning with 12-year-old kids. Fast forward, 4 years later, I had already finished the secondary English program and was prepared to drill for the highschool entrance exam. Now, I have been learning English for a total of 14 years.

During those 14 years, I have won a number of prizes, certificates and awards. I have also been exposed to many English speaking environments. This is how my passion for English was formed. To me, English is not merely a language, but also a hobby, an obsession and a career prospect.

Perhaps after reading this, many would assume my good command of English is due to an endowment. However, during those 14 years, I have experienced struggles with this language. There were times when I constantly failed to turn in my assignments, when I found English extremely time-consuming. Once, I got used to the feeling of being at the bottom of the class.

More than anyone, I understand the confusion and exhaustion of students when it comes to English. Therefore, I’d like to share with you the key to English which took me 14 years to realize: persistence.

First, be patient with yourself. Don’t blame yourself for being worse than other learners. Don’t rush giving up after a few weeks of stagnation. Please understand that everyone has a different start and if you learn to be persistent, one day, you are bound to be whoever you admire most.

Also, be patient with the English language. Don’t stop at merely listening to lectures. Complete exercise, once, 10 times or even 100 times if necessary. This is the path towards success.

I always tell my students to be hard-working and patient. However, in reality, this is hard to put into practice. In fact, many find themselves burnt out after a couple of days of effort. In many cases, students may make excuses for their business and avoid completing assignments. This is exactly why you need a teacher to guide and push you.

With the motto “learn together, improve together” I hope to become a companion for my students. I aim to inspire and motivate students to become patient and persistent with English. As a teacher, I combine discipline with encouragement to ensure that my students achieve their goals. At the same time, I am here to give guidance and instruction so that students won’t lose their ways.

“With English, work hard AND smart”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *