Writing task 2 ngay 05082023

IELTS WRITING TASK 2 – Update 05/08/2023

Chúng ta cùng chữa đề IELTS Writing Task 2 – cập nhật mới nhất ngày 05/08/2023 nhé! IELTS WRITING TASK 2 – Update 05/08/2023 IELTS Writing Task requirement: “𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑠 𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒

Xem thêm

NHẬN ƯU ĐÃI VÀ TƯ VẤN
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ