Về giáo viên The Real IELTS

Về giáo viên The Real IELTS

VỀ GIÁO VIÊN Giáo viên của The Real IELTS cần đảm bảo nhiều tiêu chí, không chỉ về mặt học vấn mà còn về kinh nghiệm, trình độ giảng dạy, phong cách giảng dạy và định hướng phát triển. Cụ thể mỗi giáo viên The Real IELTS cần có: Tối thiểu một kỹ năng từ … Đọc tiếp Về giáo viên The Real IELTS