IELTS FLUENT

Giáo viên: Ms.Nguyệt Ánh, Đỗ Thái, Mai Linh.

IELTS Fluent là khóa học có kết quả đầu ra: tương đương IELTS 6.5. Với điểm đầu ra như thế này bạn có thế được xét duyệt vào bất kỳ trường đại học nào ở Việt Nam.

Bạn sẽ đạt được gì

Sau khóa học

The Real IELTS Lay lai kien thuc nt

Giúp tiếng Anh của bạn trôi chảy trong vòng 4 tháng

The Real IELTS dat duoc 2.0

Đạt được 6.5 IELTS
(Có sự cam kết đến từ học viên và trung tâm)

The Real IELTS phuong phap.png

Có phương pháp căn bản để tiếp cận và học hỏi lên trình độ cao hơn

The Real IELTS Tu duy hoc.png

Rèn luyện tư duy học tiếng Anh theo khả năng cá nhân

The Real IELTS thoi gian

Bổ sung vốn từ về các lĩnh vực.

The Real IELTS 4 ky nang

Nâng cao bộ kỹ năng cơ bản của IELTS 4 kỹ năng.

Nội dung chương trình học 32 buổi trong 4 tháng

Buổi 1: GRAMMAR REVIEW 1

Number and amount
Making comparisons
Expressing contrast

Countable and uncountable nouns
Sngular and plural verb forms
It/they/them

 1. Đọc lướt văn bản để xác định các sự kiện, quan điểm và lý thuyết.
 2. Nói một ý kiến ​​hoặc lý thuyết phù hợp với một người.
 3. Nhận biết việc sử dụng ý chí và chuyển sang dạng tương lai.
 4. Nối đầu câu và kết thúc câu về một đoạn văn.
 5. Phân tích ưu và nhược điểm của một chủ đề.
 6. Lên kế hoạch cho các ý tưởng của bạn và sắp xếp chúng thành các đoạn văn.
 7. Sử dụng các liên kết để làm cho bài luận của bạn dễ đọc.
 1. Học cách sử dụng ghi chú để theo dõi cuộc nói chuyện hoặc bài giảng.
 2. Xác định thông tin cần thiết để hoàn thành ghi chú hoặc câu.
 3. Nhận ra ngôn ngữ so sánh và tương phản để đoán ý trong bài nói.
 4. Nói chi tiết về kinh doanh và công việc cho Part 2.
 5. Thể hiện mong muốn và ý định của bạn theo nhiều cách khác nhau.
 6. Mở rộng câu trả lời của bạn cho part 2 bằng cách sử dụng các mệnh đề phụ.
 7. Sử dụng các dạng viết tắt khi nói để nghe tự nhiên hơn.
Xem thêm 27 buổi
Buổi 6: ĐỌC & VIẾT MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
 1. Tiếp cận câu hỏi Yes/ No/ Not Given.
 2. Xác định xem các câu trong câu hỏi có phù hợp với quan điểm của người viết hay không.
 3. Dùng so, too, either và neither để đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm.
 4. Hoàn thành một bản tóm tắt với các từ trong hộp hoặc các từ trong đoạn văn.
 5. Tránh viết những ý kiến ​​không liên quan trong bài luận ‘đồng ý hay không đồng ý’.
 6. Thể hiện ý tưởng của bạn một cách rõ ràng trong một bài luận.
 7. Viết theo phong cách trung lập/trang trọng phù hợp.
 8. Tránh lặp từ và cụm từ
 1. Hoàn thành sơ đồ thể hiện một quy trình.
 2. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
 3. Hiểu cách sử dụng các từ chỉ dẫn.
 4. Ôn lại các từ định lượng với danh từ đếm được và không đếm được.
 5. Nói chi tiết về vấn đề bảo tồn và môi trường.
 6. Nhận biết các chức năng khác nhau trong các.
 7. Câu hỏi của Part 3.
 8. Thể hiện ý kiến ​​bản thân
 1. Đọc lướt văn bản để xác định thông tin nhanh chóng.
 2. Hiểu văn bản để đặt tên cho lưu đồ, sơ đồ hoặc bản vẽ kỹ thuật.
 3. Sử dụng các từ thể hiện nghĩa vụ (nên, phải và phải) một cách chính xác.
 4. Xác định được quan điểm của người viết.
 5. Tạo ý tưởng về một chủ đề và bày tỏ ý kiến ​​của bạn một cách rõ ràng.
 6. Tổ chức bài luận của bạn theo thứ tự hợp lý.
 7. Đọc lại bài viết của bạn một cách hiệu quả.
 1. Nghe để hiểu mô tả.
 2. Hoàn thành biểu đồ, sơ đồ hoặc câu dựa trên bài nói chuyện hoặc đối thoại.
 3. Biết cách sử dụng các ghi chú để theo dõi kịp những gì người nói đang nói.
 4. Nói chi tiết về chủ đề hệ thống giáo dục.
 5. Cân nhắc lý do, nguyên nhân và hậu quả của các tình huống khác nhau trong bài nói Part 3.
 6. Đưa ra gợi ý hoặc khuyến nghị.

Thực hành 1

 1. Tìm thông tin thực tế trong văn bản để quyết định xem một câu là True, False hay Not Given
 2. Thực hành xác định câu hỏi Not Given
 3. Nhận biết và sử dụng câu điều kiện thứ nhất và thứ hai một cách chính xác.
 4. Học cách viết câu hỏi hai phần
 5. Liên kết các phần khác nhau của bài luận
 6. Viết phần kết luận.
 7. Kỹ năng kiểm tra: Viết một kết luận
 1. Xác định thông tin chính trong phần tóm tắt và bảng
 2. Phân loại thông tin khi nghe
 3. Lắng nghe cẩn thận để hoàn thành tóm tắt và bảng
 4. Nói chi tiết về lễ kỷ niệm và các sự kiện đặc biệt
 5. So sánh giữa quá khứ và hiện tại, hoặc giữa những điểm tương đồng và khác biệt
 6. Sử dụng các từ và cụm từ’ để nhìn vào cả hai mặt của một vấn đề
 7. Nhấn mạnh các từ khóa để so sánh
 1. Lựa chọn được tiêu đề phù hợp với đoạn văn
 2. Xác định ý chính của đoạn văn
 3. Hiểu ý nghĩa của các tiền tố
 4. Xác định ý chính của biểu đồ đường
 5. Đạt điểm cao cho Task
 6. Mô tả và so sánh bằng tính từ và trạng từ.
 1. Thành công hoàn thành biểu mẫu Part 1
 2. Hiểu đúng tên và số
 3. Phát triển kỹ năng diễn giải của cho các câu hỏi trắc nghiệm
 4. Hiểu và sử dụng câu điều kiện thời gian trong tương lai
 5. Xem lại cả ba phần của bài thi Nói
 6. Phân tích câu trả lời tốt và xấu cho các phần của bài kiểm tra
 7. Sử dụng đúng các câu điều kiện về thời gian trong tương lai trong bài thi Nói
 1. Xem Lại Các Kỹ Năng Đọc Lướt Và Quét

 2. Trả Lời Đúng Các Câu Hỏi Hoàn Thành Biểu Đồ Và Bảng

 3. Hiểu Và Sử Dụng Đúng Các Từ Định Lượng

 4. Sử Dụng Cách Diễn Giải Để Giúp Trả Lời Các Câu Hỏi Hoàn Thành Câu

 5. Trả Lời Hiệu Quả Câu Hỏi ‘Ưu Điểm Và Nhược Điểm’

 6. Viết Chủ Đề Và Câu Hỗ Trợ, Phát Triển Được Ý Tưởng Trong Mỗi Đoạn Văn

 7. Đạt Được Sự Mạch Lạc Và Đồng Nhất Trong Đoạn Văn

 8. Sử Dụng Được Những Từ Ngữ Khó, Band Cao

 1. Hoàn Thành Bảng Và Ghi Chú

 2. Sử Dụng Tiêu Đề Và Các Ô Đã Hoàn Thành Trong Bảng Để Giúp Bạn Dự Đoán Câu Trả Lời Đúng

 3. Sử Dụng Đúng Nhiều Từ Hạn Định Và Định Lượng

 4. Cải Thiện Điểm Của Bạn Về Sự Trôi Chảy Và Mạch Lạc (FC)

 5. Mở Rộng Câu Trả Lời Part 1 Và Part 3

 6. Sử Dụng Và Phát Âm Đúng Một Loạt Các Dấu Hiệu Diễn Ngôn Để Làm Bài Nói Tự Nhiên

Kiểm tra

 

 1. Trả Lời Câu Hỏi True/ False/ Not Given Và Trắc Nghiệm

 2. Xác Định Ý Chính Và Ý Hỗ Trợ

 3. Sử Dụng Thì Quá Khứ Một Cách Chính Xác

 4. Mô Tả Những Thay Đổi Trên Bản Đồ, Bao Gồm Cả Những Thì Sẽ Sử Dụng

 5. Tóm Tắt Thông Tin Với Các Câu Thích Hợp

 6. Đảm Bảo Sự Mạch Lạc Và Liên Kết Tốt Trong Câu Trả Lời

 1. Sử Dụng Giới Từ Chỉ Nơi Chốn Và Chuyển Động Một Cách Chính Xác

 2. Hoàn Thiện Bản Đồ Hoặc Kế Hoạch

 3. Trả Lời Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm

 4. Làm Theo Hướng Dẫn

 5. Xác Định Yếu Tố Gây Xao Nhãng

 6. Phát Triển Ý Tưởng Cho Part 2

 7. Sử Dụng Nhiều Cấu Trúc Ngữ Pháp

 8. Sử Dụng Một Loạt Các Dấu Hiệu Diễn Ngôn Nói Để Bài Nói Tự Nhiên

 1. Trả Lời Thành Công Câu Hỏi ‘Tính Năng Phù Hợp’

 2. Phát Triển Khả Năng Hiểu Toàn Bộ Văn Bản Để Cho Phép Trả Lời Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tổng Quát

 3. Xem Xét Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Các Thể Thức Nghĩa Vụ, Quá Khứ Và Hiện Tại

 4. Tạo Ra Một Bài Luận Thể Hiện Quan Điểm ‘Đồng Ý/Không Đồng Ý’

 5. Viết Phần Giới Thiệu Và Kết Luận Cho Loại Bài Luận Này

 6. Sử Dụng Nhiều Các Cầu Nối Để Giúp Sắp Xếp Các Ý Tưởng Của Bạn Một Cách Hợp Lý

 7. Hiểu Chính Xác Câu Hỏi Bài Luận Yêu Cầu Bạn Viết Gì

 1. Sử Dụng Các Câu Hỏi Để Giúp Bạn Theo Dõi Bài Nghe

 2. Hoàn Thành Thành Công Câu Hỏi Trả Lời Ngắn

 3. Hoàn Thành Được Biểu Đồ

 4. Cải Thiện Điểm Bằng Cách Dùng Từ Ngữ Linh Hoạt

 5. Sử Dụng Nhiều Cách Diễn Đạt Để Bày Tỏ Ý Kiến

 6. Sử Dụng Đúng Các Cấu Nối Để Giúp Lý Giải Cho Lập Luận Của Bạn

 7. Ôn Lại Đúng Ngữ Pháp Và Cách Phát Âm

 1. Xác Định Tuyên Bố Hoặc Quan Điểm Của Người Viết

 2. Hoàn Thiện Được Loại Câu Hỏi Chọn Lọc Từ Danh Sách Và Có/Không/Không Đưa Ra

 3. Sử Dụng Được Câu Điều Kiện Loại Hai, Ba Và Hỗn Hợp

 4. Mô Tả Thông Tin Trong Một Bảng Hoặc Biểu Đồ Thanh

 5. Sử Dụng Các Từ Liên Kết Và Ngôn Ngữ Gắn Kết Để Cải Thiện Điểm Của Bạn Cho Task 1

 6. Tránh Lặp Từ Ngữ Để Cải Thiện Sự Liên Kết Của Bài Văn Cho Task 1

 1. Mô Tả Các Xu Hướng Và Thời Kỳ Trong Lịch Sử

 2. Trả Lời Được Câu Hỏi ‘Chọn Từ Danh Sách’ Và Nối Các Từ Phù Hợp

 3. Xác Định Thái Độ Và Quan Điểm Của Người Nói

 4. Sử Dụng Giới Từ Chỉ Thời Gian Một Cách Chính Xác

 5. Sử Dụng Một Loạt Các Cụm Từ Thời Quá Khứ

 6. Cải Thiện Điểm Của Về Phạm Vi Ngữ Pháp Và Độ Chính Xác

 7. Sử Dụng Các Từ Chính Xác Và Khó Để Thể Hiện Quan Điểm Đồng Ý Và Không Đồng Ý

 8. Phát Triển Câu Trả Lời Của Bạn Trong Part 3

Thực hành 2

 1. Hoàn Thành Tóm Tắt Trả Lời Được Câu Hỏi Yes/ No/ Not Given
 2. Hoàn Thiện Sơ Đồ
 3. Kiểm Tra Sự Hiểu Biết Của Bạn Về Các Thì Tương Lai
 4. Viết Bài Luận Trả Lời Hai Câu Hỏi
 5. Tăng Cơ Hội Đạt Điểm Cao Về Phạm Vi Ngữ Pháp Và Độ Chính Xác (GRA)
 6. Viết Được Những Câu Phức Để Làm Dài Đoạn Văn
 1. Hoàn Thành Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Với Câu Trả Lời Trắc Nghiệm Và Câu Trả Lời Đơn
 2. Hoàn Thành Lưu Đồ
 3. Sử Dụng Các Cụm Từ Ít Phổ Biến Hơn Để Giải Thích Nguyên Nhân Và Kết Quả
 4. Cải Thiện Điểm Của Bạn Về Phạm Vi Ngữ Pháp Và Độ Chính Xác (GRA)
 5. Sử Dụng Đúng Mẫu Động Từ Trong Câu Trả Lời Của Bạn
 6. Phát Triển Các Chiến Lược Để Có Thêm Thời Gian Để Trả Lời Các Câu Hỏi Khó Hơn
 1. Xác Định Thông Tin Trong Một Đoạn Văn

 2. Khớp Thông Tin Với Một Đoạn Văn

 3. Trả Lời Được Câu Hỏi Trả Lời Ngắn

 4. Nối Được Kết Thúc Của Câu

 5. Hiểu Cách Hình Thành Và Sử Dụng Thể Bị Động Trong Tiếng Anh

 6. Mô Tả Được Tỷ Lệ Phần Trăm Và Phân Số Trong Biểu Đồ

 7. Mô Tả Một Biểu Đồ Hình Tròn

 8. Cải Thiện Phạm Vi Ngữ Pháp Và Độ Chính Xác

 9. Dùng Thể Bị Động

 1. Sử dụng hiệu quả các từ ngữ ra hiệu trong các cuộc nói chuyện

 2. Hoàn thành được câu

 3. Hoàn thành lưu đồ

 4. Nói về các chương trình truyền hình

 5. Tự sửa lỗi và làm rõ ý trong khi nói

 6. Nhấn mạnh các từ một cách chính xác

 7. Dùng thể bị động khi nói

 1. Xem Lại Kỹ Năng Đọc

 2. Xem Lại Các Loại Câu Hỏi

 3. Sử Dụng Mệnh Đề Quan Hệ

 4. Mô Tả Một Quá Trình Trong Task 1

 5. Đưa Ra Quan Điểm Đối Lập Và Ý Kiến Của Riêng Bạn Trong Task 2

 6. Viết Một Bài Luận Hoàn Chỉnh

 1. Sử Dụng Thành Thạo Cách Ghi Chú Để Theo Dõi Bài Nghe

 2. Hoàn Thành Ghi Chú Và Hoàn Thành Câu

 3. Kiểm Tra Câu Trả Lời Của Bạn

 4. Sử Dụng Giới Từ Trong Mệnh Đề Quan Hệ

 5. Xem Lại Kỹ Năng Nói

 6. Xem Lại Tất Cả Các Phần Của Bài Thi Nói

 7. Sử Dụng Mệnh Đề Quan Hệ Với Đại Từ Không Xác Định, Some-, Every-, Any-, No-

Thực hành 3

Kiểm tra cuối khóa

Lê Nguyệt Ánh

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Ms Le Nguyet Anh
The Real IELTS 8.0 IELTS

Trải qua quá nhiều kỳ thi và sự vất vả trong quá trình học và luyện thi mình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ những thành công và thất bại. Đặc biệt là nhiều kinh nghiệm không phải học sinh nào cũng sẽ bị va vấp, nhưng khi đi thi thì lại gặp dẫn đến việc không có kinh nghiệm xử lý làm cho điểm số không được như ý.

Chính vì vậy khi đứng ra giảng dậy tại The Real IELTS, mình thật sự mong muốn được giao lưu và tiếp xúc cùng các bạn, chia sẻ lại những kiến thức, phương pháp dậy và học được update, giúp cho các bạn học sinh cũng như thí sinh thi IELTS được thuận lợi hơn và không phải vất vả như thế hệ thi trước.

Đỗ Duy Thái

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Do Duy Thai
The Real IELTS 8.0 IELTS

Đi dậy tiếng Anh là một công việc thuộc dạng nghề chọn người đối với mình. Trải qua việc học và thi khá nhiều mình tin rằng với kinh nghiệm của mình sẽ dẫn dắt được các bạn vượt qua được mốc đầu tiên của câu chuyện mất gốc tiếng Anh. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa Kick Off này.

Đặng Mai Linh

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Dang Mai Linh
The Real IELTS 8.0 IELTS

Việc giảng dạy tiếng Anh là một công việc thú vị. Mình thấy rằng việc giúp các bạn mất gốc tiếng Anh lấy lại nền tảng đã mất cũng là một công việc không chỉ có ích cho các bạn học viên mà cũng giúp mình tổng kết lại được nhiều phương pháp và kinh nghiệm để giúp được nhiều người khác có nhu cầu cải thiện tiếng Anh.

Review học viên khóa IELTS tại TRI

Các khóa học khác

Các câu hỏi thường gặp

Không thi IELTS mà vẫn muốn học IELTS Fluent có được khôn+g?

Hoàn toàn có thể. Khoá học tiếng Anh ở TRI không dạy tủ, dạy mẹo chỉ để đi thi, mà tập trung vào xây dựng nền tảng kiến thức thật sự cho học viên. Vì vậy, ngay cả khi học viên không có dự định đi thi thì vẫn có thể dùng kiến thức học được trong khoá để giao tiếp trôi chảy.

Có giáo viên nước ngoài ở trong các buổi thi định kỳ để đánh giá sự tiến bộ của các bạn.

Tỷ lệ giáo viên nước ngoài trong khóa IELTS Fluent đã tăng lên so với IELTS Kick off và Speed Up.

Phương pháp LCLT. Hướng trọng tâm giảng dạy về người học. Dựa vào kết quả thi thử sẽ soạn riêng giáo trình cho mỗi học viên.

Không được bảo lưu kết quả.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN