Học viên Đỗ Duy Thái là học viên xuất sắc của The Real IELTS khi thực hành triệt để phương pháp LCLT của The Real IELTS. Bạn đã đạt được 8.0 IELTS rất thuyết phục ngay trong lần thi đầu tiên.

Ngoài ra học viên Đỗ Duy Thái cũng đã chinh phục được C2 CERF (tiêu chuẩn ngôn ngữ chung châu Âu), 1500/1600 điểm SAT. Với cơ sở nền tảng vững chắc như vậy việc bạn đạt được 8.0 IELTS dường như đã là một mục tiêu không quá khó đối với bạn.

Hiện tại Đỗ Duy Thái đang làm giáo viên của The Real IELTS. Bạn rất mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức cho các bạn học viên mới để các bạn cũng có thể được 8.0 IELTS hoặc thậm chí cao hơn nữa.

Do-Duy-Thai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN