IELTS KICK-OFF

Giáo viên: Ms.Nguyệt Ánh, Đỗ Thái, Mai Linh.

IELTS Kick Off là khóa học:

 • Lấy lại căn bản 4 kỹ năng tiếng Anh.
 • Đặt nền tảng cho việc chinh phục band cao hơn.

Bạn sẽ đạt được gì

Sau khóa học

The Real IELTS Lay lai kien thuc nt

Lấy lại toàn bộ căn bản kiến thức sau 2.5 tháng

The Real IELTS dat duoc 2.0

Đạt được 2.0 IELTS
(Có sự cam kết đến từ học viên và trung tâm)

The Real IELTS phuong phap.png

Có phương pháp căn bản để tiếp cận và học hỏi lên trình độ cao hơn

The Real IELTS Tu duy hoc.png

Phát triển tư duy học tiếng Anh theo khả năng cá nhân

The Real IELTS thoi gian

Xây dựng thời gian biểu học tiếng Anh hiệu quả

The Real IELTS 4 ky nang

4 kỹ năng phát triển đều

Nội dung chương trình học 21 buổi trong 2.5 tháng

Buổi 1: Hiện tại đơn/Hiện tại tiếp diễn/Tương lai đơn

Trong chủ đề này, bạn sẽ:
• Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
• Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
• Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:
• Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
• Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
• Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:
• Nắm được cách sử dụng câu bị động; câu sai khiến, các cấu trúc câu so sánh

Trong chủ đề này, bạn sẽ:
• Nắm được cách sử dụng Danh từ đếm được và không đếm được; Đại từ, đại từ sở hữu, mệnh đề quan hệ

Kiểm tra định kỳ

Xem thêm 16 buổi
Buổi 6: Nguyên âm - nguyên âm tiếng Anh - nguyên âm đôi tiếng Anh - mguyên âm từ đầu - âm lướt của nguyên âm căng - các vấn đề khác liên quan đến nguyên âm

Trong chủ đề này, bạn sẽ học cách:

 • Phát âm nguyên âm tiếng Anh
 • Phát âm các nguyên âm đôi của tiếng Anh
 • Phát âm các từ bắt đầu bằng nguyên âm
 • Phát âm các âm lướt từ nguyên âm căng
 • Các vấn đề khác liên quan đến nguyên âm

Trong chủ đề này, bạn sẽ học cách:

 • Phát âm các phụ âm của tiếng Anh
 • Phụ âm ghép, tổ hợp phụ âm, cụm phụ âm tiếng Anh
 • Các vấn đề khác liên quan đến phụ âm
Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:
 • Hiểu các hoạt động mà mọi người làm trong thói quen hàng ngày của họ
 • Sử dụng thì hiện tại đơn và trạng từ chỉ tần suất
 • Đọc nhiều văn bản để chọn câu trả lời đúng
 • Viết về một thói quen hàng ngày
 • Đọc để đoán nghĩa từ ngữ cảnh
 • Nghe thông tin về chuyến đi trao đổi sinh viên
 • Nói về ngày của bạn
Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:
 • Hiểu các hoạt động mà mọi người làm trong thói quen hàng ngày của họ
 • Sử dụng thì hiện tại đơn và trạng từ chỉ tần suất
 • Đọc nhiều văn bản để chọn câu trả lời đúng
 • Viết về một thói quen hàng ngày
 • Đọc để đoán nghĩa từ ngữ cảnh
 • Nghe thông tin về chuyến đi trao đổi sinh viên
 • Nói về ngày của bạn
Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:
 • Hiểu các hoạt động mà mọi người làm trong thói quen hàng ngày của họ
 • Sử dụng thì hiện tại đơn và trạng từ chỉ tần suất
 • Đọc nhiều văn bản để chọn câu trả lời đúng
 • Viết về một thói quen hàng ngày
 • Đọc để đoán nghĩa từ ngữ cảnh
 • Nghe thông tin về chuyến đi trao đổi sinh viên
 • Nói về ngày của bạn

Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:

 • Xác định các phòng trong nhà và các vật dụng trong nhà
 • Sử dụng động từ to be, trình bày khẳng định, phủ định và câu hỏi đơn giản
 • Sử dụng trạng từ
 • Nói về việc chọn chỗ ở
 • Viết thư điện tử

Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:

 • Xác định các phòng trong nhà và các vật dụng trong nhà
 • Sử dụng động từ to be, trình bày khẳng định, phủ định và câu hỏi đơn giản
 • Sử dụng trạng từ
 • Nói về việc chọn chỗ ở
 • Viết thư điện tử

 

Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:

 • Xác định các phòng trong nhà và các vật dụng trong nhà
 • Sử dụng động từ to be, trình bày khẳng định, phủ định và câu hỏi đơn giản
 • Sử dụng trạng từ
 • Nói về việc chọn chỗ ở
 • Viết thư điện tử

Kiểm tra định kỳ

Trong đơn vị này, học sinh sẽ học cách:
 • Xác định các loại hoạt động giải trí và thể thao khác nhau
 • Nghe thông tin cụ thể từ một cuộc trò chuyện
 • Sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • Đọc lướt qua một bài viết để tìm ý chính
 • Mô tả hình ảnh sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • Viết một tin nhắn để đáp lại một người bạn

Trong đơn vị này, học sinh sẽ học cách:

 • Xác định các loại hoạt động giải trí và thể thao khác nhau
 • Nghe thông tin cụ thể từ một cuộc trò chuyện
 • Sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • Đọc lướt qua một bài viết để tìm ý chính
 • Mô tả hình ảnh sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • Viết một tin nhắn để đáp lại một người bạn

Trong đơn vị này, học sinh sẽ học cách:

 • Xác định các loại hoạt động giải trí và thể thao khác nhau
 • Nghe thông tin cụ thể từ một cuộc trò chuyện
 • Sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • Đọc lướt qua một bài viết để tìm ý chính
 • Mô tả hình ảnh sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • Viết một tin nhắn để đáp lại một người bạn

 

Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:
 • Xác định các loại ngày lễ và các hoạt động kỳ nghỉ khác nhau
 • Đọc nhiều văn bản để tìm thông tin cụ thể và ý nghĩa chi tiết
 • Nghe để xác định thông tin cụ thể và ý nghĩa chi tiết
 • Thêm chi tiết và đưa ra lý do trong khi nói
 • Sử dụng quá khứ đơn và hiện tại đơn
 • Viết thư điện tử
 • Nói trải nghiệm của mình trong 1 chuyến du lịch
Trong chủ đề này, học sinh sẽ học cách:
 • Xác định các loại ngày lễ và các hoạt động kỳ nghỉ khác nhau
 • Đọc nhiều văn bản để tìm thông tin cụ thể và ý nghĩa chi tiết
 • Nghe để xác định thông tin cụ thể và ý nghĩa chi tiết
 • Thêm chi tiết và đưa ra lý do trong khi nói
 • Sử dụng quá khứ đơn và hiện tại đơn
 • Viết thư điện tử
 • Nói trải nghiệm của mình trong 1 chuyến du lịch

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Lê Nguyệt Ánh

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Ms Le Nguyet Anh
The Real IELTS 8.0 IELTS

Trải qua quá nhiều kỳ thi và sự vất vả trong quá trình học và luyện thi mình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ những thành công và thất bại. Đặc biệt là nhiều kinh nghiệm không phải học sinh nào cũng sẽ bị va vấp, nhưng khi đi thi thì lại gặp dẫn đến việc không có kinh nghiệm xử lý làm cho điểm số không được như ý.

Chính vì vậy khi đứng ra giảng dậy tại The Real IELTS, mình thật sự mong muốn được giao lưu và tiếp xúc cùng các bạn, chia sẻ lại những kiến thức, phương pháp dậy và học được update, giúp cho các bạn học sinh cũng như thí sinh thi IELTS được thuận lợi hơn và không phải vất vả như thế hệ thi trước.

Đỗ Duy Thái

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Do Duy Thai
The Real IELTS 8.0 IELTS

Đi dậy tiếng Anh là một công việc thuộc dạng nghề chọn người đối với mình. Trải qua việc học và thi khá nhiều mình tin rằng với kinh nghiệm của mình sẽ dẫn dắt được các bạn vượt qua được mốc đầu tiên của câu chuyện mất gốc tiếng Anh. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa Kick Off này.

Đặng Mai Linh

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Dang Mai Linh
The Real IELTS 8.0 IELTS

Việc giảng dạy tiếng Anh là một công việc thú vị. Mình thấy rằng việc giúp các bạn mất gốc tiếng Anh lấy lại nền tảng đã mất cũng là một công việc không chỉ có ích cho các bạn học viên mà cũng giúp mình tổng kết lại được nhiều phương pháp và kinh nghiệm để giúp được nhiều người khác có nhu cầu cải thiện tiếng Anh.

Review học viên khóa IELTS tại TRI

Vinh danh học viên đạt thành tích tại The Real IELTS

Các khóa học khác sau khóa Kick Off

Các câu hỏi thường gặp

Không thi IELTS mà vẫn muốn học IELTS kick off có được không?

Hoàn toàn có thể. Khoá học tiếng Anh ở TRI không dạy tủ, dạy mẹo chỉ để đi thi, mà tập trung vào xây dựng nền tảng kiến thức thật sự cho học viên. Vì vậy, ngay cả khi học viên không có dự định đi thi thì vẫn có thể dùng kiến thức học được trong khoá để giao tiếp trôi chảy.

Có giáo viên nước ngoài ở trong các buổi thi định kỳ để đánh giá sự tiến bộ của các bạn.

Giáo viên nước ngoài không dạy IELTS Kick Off vì đây là khóa cơ bản, giáo viên người Việt dạy sẽ có hiệu quả hơn.

Phương pháp LCLT. Hướng trọng tâm giảng dạy về người học. Dựa vào kết quả thi thử sẽ soạn riêng giáo trình cho mỗi học viên.

Được bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN