Ielts Fluent

KHÓA HỌC IELTS FLUENT DÀNH CHO AI?

CHI TIẾT IELTS FLUENT

Muc Tieu The Real Ielts

Mục tiêu
6.5 IELTS

Thời Lượng The Real Ielts

Thời lượng
32 buổi/ 4 tháng

Sĩ Số The Real Ielts

Sĩ số
8 – 12 học viên

The Real Ielts Kick Off

ĐỐI TƯỢNG
ĐẦU VÀO

The Real Ielts Kick Off

NỘI DUNG
IELTS FLUENT

The Real Ielts Kick Off

KẾT QUẢ
ĐẦU RA

đăng ký nhận ưu đãi lộ trình học ielts

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN