IELTS MODEST

Giáo viên: Ms.Nguyệt Ánh, Đỗ Thái, Mai Linh.

IELTS Modest là khóa học có kết quả đầu ra: tương đương IELTS 5.0. Một số điểm đạt đủ tiêu chuẩn xét tuyển đại học ở Việt Nam.

Bạn sẽ đạt được gì

Sau khóa học

The Real IELTS Lay lai kien thuc nt

Nâng cao trình độ tiếng Anh lên mức trung bình sau 4 tháng

The Real IELTS dat duoc 2.0

Đạt được 5.0 IELTS
(Có sự cam kết đến từ học viên và trung tâm)

The Real IELTS phuong phap.png

Có phương pháp căn bản để tiếp cận và học hỏi lên trình độ cao hơn

The Real IELTS Tu duy hoc.png

Phát triển tư duy học tiếng Anh theo khả năng cá nhân

The Real IELTS thoi gian

Bổ sung vốn từ về các lĩnh vực.

The Real IELTS 4 ky nang

Hoàn thiện bộ kỹ năng cơ bản của IELTS 4 kỹ năng.

Nội dung chương trình học 32 buổi trong 4 tháng

Buổi 1: Using prepositions

Sử dụng giới từ với danh từ; sau động từ và mô tả sự thay đổi

Miêu tả thống kê bằng cách sử dụng các giới từ, danh từ và động từ.

Sử dụng danh từ và tính từ trong việc xuất hiện và giao tiếp, nam/nữ

Correction & Test

Reading 1:
• trả lời câu hỏi bằng tối đa ba từ
• xác định các từ khóa trong câu hỏi
• quét văn bản để tìm thông tin cụ thể
Kỹ năng thi: Câu hỏi trả lời ngắn

Writing 1:
• mô tả một quy trình (Phần 1 của bài viết)
• sử dụng các cụm từ chỉ trình tự để mô tả thứ tự các giai đoạn trong quy trình
• sử dụng thì hiện tại đơn bị động để mô tả quy trình
• viết phần giới thiệu và tổng quan
Kỹ năng thi: Nhiệm vụ 1 Mô tả một quy trình

Xem thêm 27 buổi
Buổi 6: LISTENING & SPEAKING 1 RELATIONSHIPS

Listening 1:
• xác định người nói trong một cuộc trò chuyện
• nghe các con số
• trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Kỹ năng thi:
Câu hỏi trắc nghiệm

Speaking 1:
• sử dụng các cụm từ tính từ•danh từ đơn giản liên quan đến gia đình
• trả lời các câu hỏi đơn giản về gia đình của bạn
• đưa ra câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi ở Phần 1.
Kỹ năng thi: Trả lời các câu hỏi ở Phần 1 về thông tin cá nhân, gia đình, sở thích và những điều bạn không thích, v.v.

Reading 2:
Trả lời các câu hỏi điền vào chỗ trống
Đọc lướt văn bản
Nhận biết cách diễn đạt lại câu
Luyện tập sử dụng thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn.
Kỹ năng thi: Hoàn thành câu

Writing 2:
Miêu tả sự thay đổi theo thời gian được thể hiện trên bản đồ
Sử dụng giới từ để giải thích vị trí
Sử dụng các dạng động từ thì quá khứ (chủ động và bị động) để miêu tả sự thay đổi.
Kỹ năng thi: Bài 1 Miêu tả sự thay đổi trên bản đồ

Listening 2:
Trả lời các câu hỏi ngắn
Đánh vần đúng tên.
Kỹ năng thi: Câu hỏi ngắn

Speaking 2:
Sử dụng giới từ để nói về quê hương của bạn
Sử dụng tính từ để miêu tả quê hương của bạn
Sử dụng thì đúng khi trả lời câu hỏi
Phát âm đúng các đuôi thì quá khứ đơn, cả đều đặn và không đều.
Kỹ năng thi: Phần 1 các câu hỏi về miêu tả quê hương, thành phố của bạn.

Reading 3:
Xác định ý chính của một đoạn văn
Tìm thông tin trong văn bản một cách nhanh chóng
Xử lý các câu hỏi trắc nghiệm.
Kỹ năng thi: Câu hỏi trắc nghiệm

Writing 3:
Mô tả các loại dữ liệu khác nhau
Mô tả sự thay đổi trong các con số
Sử dụng giới từ với các con số.
Kỹ năng thi: Bài 1 – Biểu đồ

Listening 3:
Xác định từ khóa trong các bài tập hoàn thành câu
Sử dụng các chiến lược để giúp bạn trả lời các bài tập hoàn thành câu
Theo dõi một cuộc trò chuyện
Nhận biết từ đồng nghĩa và diễn đạt lại.
Kỹ năng thi: Hoàn thành câu

Speaking 3:
Trả lời các câu hỏi đơn giản về công việc và học tập của bạn (Phần 1 Nói)
Sử dụng một số chiến lược để chuẩn bị cho bài nói (Phần 2 Nói)
Giới thiệu bài nói của bạn (Phần 2 Nói)
Phát âm các từ bắt đầu bằng hai phụ âm.
Kỹ năng thi: Nói Phần 1 và Phần 2

Practice 1 & Correction

Reading 4:
Xác định và đối chiếu thông tin từ một văn bản
Hoàn thành các câu bị thiếu từ
Sửa các lỗi thường gặp trong việc sử dụng danh từ đếm được/không đếm được
Sử dụng “”some, any, much và many””
Kỹ năng thi: Hoàn thành câu

Writing 4:
Xử lý câu hỏi Phần 1 với hai biểu đồ
Mô tả dữ liệu mà không cần số liệu chính xác
So sánh dữ liệu trong biểu đồ tròn
Quyết định thông tin cần bao gồm
Kỹ năng thi: Mô tả hai biểu đồ

Listening 4:
Tìm từ đồng nghĩa và diễn giải lại trong các bài tập ghép đúng
Xác định các yếu tố làm lạc hướng trong các bài tập ghép đúng
Trả lời các bài tập phân loại.
Kỹ năng làm bài kiểm tra: Xác định các yếu tố làm lạc hướng

Speaking 4:
Nói về thực phẩm trong quốc gia của bạn (Phần 1 nói)
Sử dụng thời gian chuẩn bị để thu thập ý tưởng cho Phần 2
Tổ chức bài nói của bạn (Phần 2 nói).
Kỹ năng làm bài kiểm tra: Tổ chức bài nói trong phần 2

Đọc 5:
Nhận diện câu chủ đề
Nhận diện ý chính và ý phụ
Kết hợp tiêu đề với các đoạn văn
Sử dụng will và going to.
Kỹ năng thi: Kết hợp tiêu đề

Viết 5:
Tổ chức một bài luận phần 2
Viết một phần giới thiệu
Viết về các điểm ủng hộ và phản đối, và đưa ra ý kiến
Đưa ra ví dụ và bằng chứng để ủng hộ quan điểm của bạn.
Kỹ năng thi: Bài viết Task 2

Listening 5:
Trả lời các câu hỏi lựa chọn nhiều lựa chọn (3 lựa chọn)
Nhận diện ‘distractors’
Nhận biết diễn đạt gián tiếp và từ đồng nghĩa.
Kỹ năng thi: Câu hỏi lựa chọn nhiều lựa chọn

Speaking 5:
Nói về những trải nghiệm khác nhau bạn có thể gặp khi đi mua sắm
Lập kế hoạch cho phần nói của bạn sử dụng các kỹ thuật phát triển ý tưởng
Diễn đạt cảm xúc thông qua ngữ điệu
Kỹ năng thi: Phát triển ý tưởng trong Phần 2

Reading 6:
Quét văn bản để tìm thông tin nhanh chóng
Trả lời các câu hỏi Đúng/Sai/Not Given
Hoàn thành bản tóm tắt của một đoạn văn
Kỹ năng thi:
Đúng/Sai/Not Given
Hoàn thành bản tóm tắt”

Writing 6:
Tổ chức và viết một bài luận Phần 2
So sánh hai thời kỳ khác nhau
Liên kết và đánh dấu ý tưởng của bạn.
Kỹ năng thi: Đánh giá một bài luận Phần 2

Listening 6:
Hiểu mô tả về một địa điểm
Theo dõi hướng dẫn
Đặt nhãn cho một bản đồ
Nhận biết các yếu tố làm phân tâm.
Kỹ năng thi: Đặt nhãn cho một bản đồ

Speaking 6:
Sử dụng tính từ tích cực và tiêu cực để nói về các hoạt động giải trí
Nhận biết và sử dụng các từ nối trong bài nói của bạn (Phần nói 2)
Phát âm các dạng yếu của từ ngữ
Thực hiện một bài nói hoàn chỉnh và đánh giá hiệu suất của mình (Phần nói 2)
Kỹ năng thi: Mở rộng bài nói của bạn trong Phần 2

Mini test 1

Reading 7:
Phù hợp với các đặc điểm của đoạn văn
Xác định quan điểm của tác giả
Viết câu điều kiện loại 1
Kỹ năng thi:
Phù hợp các đặc điểm
Xác định quan điểm của tác giả

Writing 7:
Tránh lặp lại từ trong bài luận phần 2 của bạn
Phát triển một đoạn văn
Cung cấp hỗ trợ cụ thể cho các điểm chính của bạn
Kỹ năng thi: Viết đoạn văn của bạn

Listening 7:
Hoàn thành sơ đồ dòng chảy
Dự đoán thông tin nào đang thiếu trong sơ đồ dòng chảy
Xử lý sơ đồ dòng chảy kỹ thuật hoặc khoa học
Kỹ năng thi: Hoàn thành Sơ đồ Dòng chảy

Speaking 7:
Thảo luận về chủ đề nổi tiếng cho Phần Nói 2 và 3
Suy nghĩ về các loại câu hỏi khác nhau bạn có thể được hỏi trong Phần Nói 3
Sử dụng thì phù hợp khi trả lời các câu hỏi Phần 3.
Kỹ năng thi: Các câu hỏi Phần 2 & 3

Reading 8:
Hoàn thành ghi chú với các từ từ văn bản
Ghép đầu câu với cuối câu của chúng
Sử dụng trợ động từ của khả năng và khả năng.
Kỹ năng thi:
Hoàn thành ghi chú đọc
Ghép cuối câu với đầu câu

Writing 8:
Xử lý các câu hỏi hai phần
Liên kết các phần khác nhau của bài luận
Viết kết luận.
Kỹ năng thi: Viết kết luận

Listening 8:
Lắng nghe người nói về một chủ đề liên quan đến công việc hoặc học tập
Hoàn thành ghi chú trong một bài tập
Sử dụng các tiêu đề trong ghi chú để hướng dẫn bạn qua những gì người nói đang nói
Sử dụng các từ ‘dẫn đường’ của người nói để giúp bạn theo dõi ghi chú.
Kỹ năng thi: Hoàn thành ghi chú

Speaking 8:
Mở rộng kiến thức của bạn về từ vựng liên quan đến động vật và môi trường sống của chúng
Nói dài về động vật và thú cưng cho Phần Nói chuyện 2 và 3
Phát triển câu trả lời của bạn trong Phần 3
Kỹ năng thi: Câu hỏi Phần 2 & 3

Speaking 1:
Trả lời câu hỏi bằng tối đa ba từ
Xác định các từ chính trong câu hỏi
Quét văn bản để tìm thông tin cụ thể
Kỹ năng thi: Câu hỏi trả lời ngắn

Writing 1:
Chọn các đặc điểm chính của các loại biểu đồ, biểu đồ và bảng khác nhau để mô tả chúng một cách chính xác
Sử dụng động từ, tính từ và trạng từ phù hợp để mô tả xu hướng một cách khác nhau
So sánh các biểu đồ khác nhau hoặc thông tin trong cùng một biểu đồ và viết tóm tắt về các đặc điểm chính
Kỹ năng thi: Task1 Mô tả một biểu đồ

Listening 1:
• identify the speakers in a conversation
• listen for numbers
• answer multiple
• choice questions.
Exam skills:
Multiple choice questions”

Speaking 1:
• speak about various aspects of where you live for
• respond to wh-, would and Yes/No questions about
where you live
• prepare more information for common Speaking Part 1
topics
• use syllable stress in words correctly.

Practice 2

Reading 2
• identify questions which ask for factual information and questions which ask for the writer’s opinion
• skim and scan to arrive at the correct answers quickly
• understand the whole text to answer questions about
global understanding
• use the past simple and past continuous correctly.

Writing 2:
• select and compare key features of charts, graphs and tables
• structure an answer which compares information from charts, graphs and tables
• revise the form and use of comparatives.
Exam skills: Task1 Describing charts and graphs

Listening 2:
• listen to and understand directions from one place to
another
• match descriptions with people, places or things
• listen for specific information and classify it in a table.

Speaking 2:
• express your opinions about sport for Speaking Parts 1 and 2
• use connecting words to give longer and more detailed answers
• use sentence stress and intonation to express your feelings about a topic.

Reading 3:
• match information in a question with information in a text
• skim a text to identify types of information
• recognise the passive

Writing 3:
• use time markers and the passive to describe a process
• plan a description of a process
• interpret scientific and technical diagrams

Listening 3:
• identify the attitudes and opinions of speakers through
expressions and intonation
• recognise paraphrases off what speakers say
• understand the role of distractors when answering
multiple-choice questions.

Speaking 3:
• speak about the news and media for Speaking Part 1
• use adjectives and intonation to express feelings about
a news story
• use paraphrase and the passive to describe an event for

Reading 4:
• understand the main ideas in paragraphs in order to match headings to sections of a text
• use the past simple, past perfect simple and past perfect continuous correctly
• recognise synonyms in texts and headings

Writing 4:
• study and compare two maps
• read your writing to check for spelling and grammatical errors
• improve the cohesion of your writing by organising your ideas in a logical way
• make your writing easier to understand by using cohesive devices.

Listening 4:
• identify the main subject of conversations
• identify the functions that speakers use
• match questions and options (e.g. solutions to advantages/ disadvantages).

Speaking 4:
• plan your long-turn answer for Speaking Part 2
• use the correct sequencing words to give your answer a clear structure
• understand sentence stress when using sequencing words
• deal with follow-up questions after your long turn.

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

  • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
  • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
  • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Lê Nguyệt Ánh

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Ms Le Nguyet Anh
The Real IELTS 8.0 IELTS

Trải qua quá nhiều kỳ thi và sự vất vả trong quá trình học và luyện thi mình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ những thành công và thất bại. Đặc biệt là nhiều kinh nghiệm không phải học sinh nào cũng sẽ bị va vấp, nhưng khi đi thi thì lại gặp dẫn đến việc không có kinh nghiệm xử lý làm cho điểm số không được như ý.

Chính vì vậy khi đứng ra giảng dậy tại The Real IELTS, mình thật sự mong muốn được giao lưu và tiếp xúc cùng các bạn, chia sẻ lại những kiến thức, phương pháp dậy và học được update, giúp cho các bạn học sinh cũng như thí sinh thi IELTS được thuận lợi hơn và không phải vất vả như thế hệ thi trước.

Đỗ Duy Thái

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Do Duy Thai
The Real IELTS 8.0 IELTS

Đi dậy tiếng Anh là một công việc thuộc dạng nghề chọn người đối với mình. Trải qua việc học và thi khá nhiều mình tin rằng với kinh nghiệm của mình sẽ dẫn dắt được các bạn vượt qua được mốc đầu tiên của câu chuyện mất gốc tiếng Anh. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa Kick Off này.

Đặng Mai Linh

Giáo viên IELTS tại The Real IELTS

The Real IELTS Dang Mai Linh
The Real IELTS 8.0 IELTS

Việc giảng dạy tiếng Anh là một công việc thú vị. Mình thấy rằng việc giúp các bạn mất gốc tiếng Anh lấy lại nền tảng đã mất cũng là một công việc không chỉ có ích cho các bạn học viên mà cũng giúp mình tổng kết lại được nhiều phương pháp và kinh nghiệm để giúp được nhiều người khác có nhu cầu cải thiện tiếng Anh.

Review học viên khóa IELTS tại TRI

Các khóa học khác sau khóa Kick Off

Các câu hỏi thường gặp

Không thi IELTS mà vẫn muốn học IELTS Modest có được không?

Hoàn toàn có thể. Khoá học tiếng Anh ở TRI không dạy tủ, dạy mẹo chỉ để đi thi, mà tập trung vào xây dựng nền tảng kiến thức thật sự cho học viên. Vì vậy, ngay cả khi học viên không có dự định đi thi thì vẫn có thể dùng kiến thức học được trong khoá để giao tiếp trôi chảy.

Có giáo viên nước ngoài ở trong các buổi thi định kỳ để đánh giá sự tiến bộ của các bạn.

Tỷ lệ giáo viên nước ngoài trong khóa IELTS Modest đã tăng lên so với IELTS Kick off và Speed Up.

Phương pháp LCLT. Hướng trọng tâm giảng dạy về người học. Dựa vào kết quả thi thử sẽ soạn riêng giáo trình cho mỗi học viên.

Không được bảo lưu kết quả.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN