Bài tập Listening 24: Cultural Diversity and Inclusion

bai-tap-listening-24-and-inclusion

Bài Listening trong bài học này có chủ đề về Văn Hóa. Chủ đề này ngoài Listening ra các bạn cũng có thể gặp ở các bài kỹ năng khác. Sau đây là bài Listening kỳ này, hãy nghe kỹ để luyện tập.

Bài tập Listening 23: The Importance of Education

bai-tap-listening-23-education

Bài Listening lần này có chủ đề về tầm quan trọng của giáo dục. Sau đây là bài Listening, các bạn hãy cố gắng nghe thật kỹ để trả lời câu hỏi tốt nhất có thể.

Bài tập Listening 22: The Psychology of Happiness

bai-tap-listening-22-the-happiness

Bài Listening Tâm lý học về Hạnh Phúc là chủ đề lần đầu được soạn bài tập. Sau đây là bài Listening trong bài viết này. Các bạn hãy nghe đi nghe lại để luyện tập.

Bài tập Listening 21: Ocean Pollution and Marine Life

bai-tap-listening-21-ocean-pollution

Bài Listening này có chủ đề về ô nhiễm trong đại dương và đời sống biển (Ocean Pollution and Marine Life). Sau đây là bài luyện tập Listening, bạn hãy nghe đi nghe lại nhiều lần để luyện tập.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN