The Real IELTS đồng hành cùng bạn từ Zero lên Pro 7.5 IELTS.

The Real IELTS đồng hành cùng bạn từ Zero lên Pro 7.5 IELTS.

Đối với nhiều người mất gốc tiếng Anh, thậm chí chưa tiếp xúc với tiếng Anh lần nào nhưng có nhu cầu học và lấy chứng chỉ IELTS với số điểm cao thì hành trình lên được tới 7.5 IELTS là một hành trình dài, nhưng chắc chắn có điểm bắt đầu và đích đến. Bài viết này tóm tắt lại quá trình bạn sẽ trải qua từ không biết gì đến việc giỏi tiếng Anh.

Học IELTS bắt đầu từ đâu?

Học Kick Off tại The Real IELTSTự học với series bài viết tại The Real IELTS
Đội ngũ giáo viên hướng dẫn– Là các giảng viên đạt từ 7.0 IELTS đổ lên.
– Chắc chắn có sự hướng dẫn từ giáo viên
nước ngoài.
– Hướng dẫn sát sao, có cam kết đầu ra.
– Học xong được 2.0 IELTS.
– Thời lượng 2,5 tháng, 20 buổi, 40 giờ học.
– Tham khảo tại khóa Kick Off của the Real
IELTS.
– Hỏi han được Ms Thương, Ms Linh Phương trên Facebook.
– Chịu khó chủ động giao lưu với giáo viên
nước ngoài.
– Không có sự giám sát, chủ yếu là tự giác.
– Tự học hết sức cũng được 3.0 IELTS.
– Chăm chỉ cày cuốc liên tục 3 tháng, không
tính được thời lượng giờ và buổi.
Cộng đồng học viên– Có cộng đồng hơn 1 triệu thành viên học và làm việc bằng tiếng Anh.
– Giao lưu với nhiều cộng đồng khác nhau.
– Tự tham gia các cộng đồng để tìm hiểu và tự học
Phương pháp học– Phương pháp học LCLT, lấy người học làm trung tâm, tập trung cần thiết những gì để thi nhưng không bỏ qua hướng dẫn cho học viên tự học và tự phát triển ngôn ngữ theo ưu điểm của học viên.– Chăm chỉ, cày cuốc. Chủ quan khi tự nhận định điểm mạnh yếu của bản thân.
Lịch trình, giáo án– Sau khi được kiểm tra đầu vào sẽ được lên lộ trình cá nhân hóa để được soạn riêng giáo trình phù hợp với trình độ và điểm mạnh yếu của từng cá nhân.– Nếu bạn tự học thật sự thì phải tự lên giáo án cho bản thân.
– Nếu bạn chưa có giáo án có thể học theo Series bài viết của The Real IELTS.
– – Học Ngữ Pháp cơ bản.
– Từ vựng, Reading cơ bản.
– Học Speaking Pronunciation Cơ bản.
– Luyện đề nhưng câu có khả năng làm được trong kiến thức.
Kiểm tra định kỳ– Các khóa học đều kiểm tra sau 4 buổi học chuyên đề để kiểm tra khả năng hiểu của học viên và đánh giá tiềm năng đầu ra có thể đạt được, từ đó lên kế hoạch bù đắp khuyết điểm và phát huy điểm mạnh của học viên.– Tự kiểm tra, tự học và nhờ Ms Thương hoặc Ms Phương Linh đánh giá.
– Tự làm bài kiểm tra được The Real IELTS biên soạn trong các bài viết.
Tài nguyên học liệu– Được cung cấp giáo trình Mind Set.
– Được cung cấp kho tài liệu lớn trong thư viên của The Real IELTS.
– Được làm bài thi thử IELTS sát với thực tế thông qua môi trường AI – công nghệ trí tuệ nhân tạo.
– Các tài liệu tự học.
– Chủ yếu là tài liệu của các trung tâm luyện thi được chia sẻ trên mạng.
– Các tài liệu của các cá nhân xuất sắc đã đạt điểm cao chia sẻ lại trên mạng.
– Các tài liệu được The Real IELTS chia sẻ lại trên website.
Thi thử– Được tổ chức thi thử IELTS và được giám khảo có kinh nghiệm chấm thi IELTS của The Real IELTS trực tiếp giám sát và chấm thi.– Thi thử nhờ ở các trung tâm.
– Thi thử ở các tài liệu trên mạng.
Hỗ trợ khi gặp khó khăn– Được thúc giục, hỗ trợ 24/7.– Vượt qua giới hạn bản thân bằng nghị lực và ý chí.
Chi Phí– Liên hệ 092 298 5555 hoặc đọc Học phí IELTS năm 2024. – Ít hoặc miễn phí.

Giai đoạn tăng tốc khi học IELTS

Học Speed Up tại The Real IELTSTự học với series bài viết tại The Real IELTS
Đội ngũ giáo viên hướng dẫn– Là các giảng viên đạt từ 7.0 IELTS đổ lên.
– Chắc chắn có sự hướng dẫn từ giáo viên
nước ngoài.
– Hướng dẫn sát sao, có cam kết đầu ra.
– Học xong được 3.5 IELTS.
– Thời lượng 2,5 tháng, 20 buổi, 40 giờ học.
– Tham khảo tại khóa Speed Up của the Real
IELTS.
– Hỏi han được Ms Thương, Ms Phương Linh trên Facebook.
– Chịu khó chủ động giao lưu với giáo viên
nước ngoài.
– Không có sự giám sát, chủ yếu là tự giác.
– Tự học hết sức cũng được 4.5 IELTS.
– Chăm chỉ cày cuốc liên tục 3 tháng, không
tính được thời lượng giờ và buổi.
Cộng đồng học viên– Có cộng đồng hơn 1 triệu thành viên học và làm việc bằng tiếng Anh.
– Giao lưu với nhiều cộng đồng khác nhau.
– Tự tham gia các cộng đồng để tìm hiểu và tự học
Phương pháp học– Phương pháp học LCLT, lấy người học làm trung tâm, tập trung cần thiết những gì để thi nhưng không bỏ qua hướng dẫn cho học viên tự học và tự phát triển ngôn ngữ theo ưu điểm của học viên.
– Rèn luyện bước đầu để tiếng Anh trở nên tự nhiên hơn và là ngôn ngữ của chính bản thân.
– Chăm chỉ, cày cuốc. Chủ quan khi tự nhận định điểm mạnh yếu của bản thân.
Lịch trình, giáo án– Sau khi được kiểm tra đầu vào sẽ được lên lộ trình cá nhân hóa để được soạn riêng giáo trình phù hợp với trình độ và điểm mạnh yếu của từng cá nhân.
– Tiếp tục học giáo trình Speed Up dựa trên cơ sở kế thừa từ giáo trình của Kick Off.
– Nếu bạn tự học thật sự thì phải tự lên giáo án cho bản thân.
– Nếu bạn chưa có giáo án có thể học theo Series bài viết của The Real IELTS.
– Tiếp tục học ngữ pháp nâng cao.
– Tiếp tục luyện đề nâng cao hơn.
– Học từ vựng cao cấp hơn với độ khó cao hơn trước.
Kiểm tra định kỳ– Các khóa học đều kiểm tra sau 4 buổi học chuyên đề để kiểm tra khả năng hiểu của học viên và đánh giá tiềm năng đầu ra có thể đạt được, từ đó lên kế hoạch bù đắp khuyết điểm và phát huy điểm mạnh của học viên.– Tự kiểm tra, tự học và nhờ Ms Thương hoặc Ms Phương Linh đánh giá.
– Tự làm bài kiểm tra được The Real IELTS biên soạn trong các bài viết.
Tài nguyên học liệu– Được cung cấp giáo trình Mind Set.
– Được cung cấp kho tài liệu lớn trong thư viên của The Real IELTS.
– Được làm bài thi thử IELTS sát với thực tế thông qua môi trường AI – công nghệ trí tuệ nhân tạo.
– Các tài liệu tự học.
– Chủ yếu là tài liệu của các trung tâm luyện thi được chia sẻ trên mạng.
– Các tài liệu của các cá nhân xuất sắc đã đạt điểm cao chia sẻ lại trên mạng.
– Các tài liệu được The Real IELTS chia sẻ lại trên website.
Thi thử– Được tổ chức thi thử IELTS và được giám khảo có kinh nghiệm chấm thi IELTS của The Real IELTS trực tiếp giám sát và chấm thi.– Thi thử nhờ ở các trung tâm.
– Thi thử ở các tài liệu trên mạng.
Hỗ trợ khi gặp khó khăn– Được thúc giục, hỗ trợ 24/7.– Vượt qua giới hạn bản thân bằng nghị lực và ý chí.
Chi Phí– Liên hệ 092 298 5555 hoặc đọc Học phí IELTS năm 2024. – Ít hoặc miễn phí.

Tăng trưởng với điểm số 5.0 – 5.5 IELTS

Học IELTS MODEST tại The Real IELTSTự học với series bài viết tại The Real IELTS
Đội ngũ giáo viên hướng dẫn– Là các giảng viên đạt từ 7.0 IELTS đổ lên.
– Chắc chắn có sự hướng dẫn từ giáo viên
nước ngoài.
– Hướng dẫn sát sao, có cam kết đầu ra.
– Học xong được 5,0 IELTS.
– Thời lượng 4 tháng, 32 buổi, 64 giờ học.
– Tham khảo tại khóa IELTS MODEST của the Real
IELTS.
– Hỏi han được Ms Thương, Ms Phương Linh trên Facebook.
– Chịu khó chủ động giao lưu với giáo viên
nước ngoài.
– Không có sự giám sát, chủ yếu là tự giác.
– Tự học hết sức cũng được 5.5 IELTS.
– Chăm chỉ cày cuốc liên tục 3 tháng đến 5 tháng, không
tính được thời lượng giờ và buổi.
Cộng đồng học viên– Có cộng đồng hơn 1 triệu thành viên học và làm việc bằng tiếng Anh.
– Giao lưu với nhiều cộng đồng khác nhau.
– Tự tham gia các cộng đồng để tìm hiểu và tự học
Phương pháp học– Phương pháp học LCLT, lấy người học làm trung tâm, tập trung cần thiết những gì để thi nhưng không bỏ qua hướng dẫn cho học viên tự học và tự phát triển ngôn ngữ theo ưu điểm của học viên.
– Rèn luyện bước đầu để tiếng Anh trở nên tự nhiên hơn và là ngôn ngữ của chính bản thân.
– Chăm chỉ, cày cuốc. Chủ quan khi tự nhận định điểm mạnh yếu của bản thân.
Lịch trình, giáo án– Sau khi được kiểm tra đầu vào sẽ được lên lộ trình cá nhân hóa để được soạn riêng giáo trình phù hợp với trình độ và điểm mạnh yếu của từng cá nhân.
– Tiếp tục học giáo trình IELTS MODEST dựa trên cơ sở kế thừa từ giáo trình của Speed Up.
– Nếu bạn tự học thật sự thì phải tự lên giáo án cho bản thân.
– Nếu bạn chưa có giáo án có thể học theo Series bài viết của The Real IELTS.
– Tiếp tục học ngữ pháp nâng cao.
– Tiếp tục luyện đề nâng cao hơn với The Official Guide to IELTS Cambridge.
– Học từ vựng cao cấp hơn với độ khó cao hơn trước.
– Học Speaking theo phương pháp Shadowing.
– Học Writing bằng cách viết tất cả các thứ mình biết bằng tiếng Anh.
Kiểm tra định kỳ– Các khóa học đều kiểm tra sau 4 buổi học chuyên đề để kiểm tra khả năng hiểu của học viên và đánh giá tiềm năng đầu ra có thể đạt được, từ đó lên kế hoạch bù đắp khuyết điểm và phát huy điểm mạnh của học viên.– Tự kiểm tra, tự học và nhờ Ms Thương hoặc Ms Phương Linh đánh giá.
– Tự làm bài kiểm tra được The Real IELTS biên soạn trong các bài viết.
Tài nguyên học liệu– Được cung cấp giáo trình Mind Set.
– Được cung cấp kho tài liệu lớn trong thư viên của The Real IELTS.
– Được làm bài thi thử IELTS sát với thực tế thông qua môi trường AI – công nghệ trí tuệ nhân tạo.
– Các tài liệu tự học.
– Chủ yếu là tài liệu của các trung tâm luyện thi được chia sẻ trên mạng.
– Các tài liệu của các cá nhân xuất sắc đã đạt điểm cao chia sẻ lại trên mạng.
– Các tài liệu được The Real IELTS chia sẻ lại trên website.
Thi thử– Được tổ chức thi thử IELTS và được giám khảo có kinh nghiệm chấm thi IELTS của The Real IELTS trực tiếp giám sát và chấm thi.– Thi thử nhờ ở các trung tâm.
– Thi thử ở các tài liệu trên mạng.
Hỗ trợ khi gặp khó khăn– Được thúc giục, hỗ trợ 24/7.– Vượt qua giới hạn bản thân bằng nghị lực và ý chí.
Chi Phí– Liên hệ 092 298 5555 hoặc đọc Học phí IELTS năm 2024. – Ít hoặc miễn phí.

Hoàn thành mục tiêu 6.0 IELTS với The Real IELTS và 6.5 IELTS với việc tự học

Học IELTS FLUENT tại The Real IELTSTự học với series bài viết tại The Real IELTS
Đội ngũ giáo viên hướng dẫn– Là các giảng viên đạt từ 7.0 IELTS đổ lên.
– Chắc chắn có sự hướng dẫn từ giáo viên
nước ngoài.
– Hướng dẫn sát sao, có cam kết đầu ra.
– Học xong được 6,0 IELTS.
– Thời lượng 4 tháng, 32 buổi, 64 giờ học.
– Tham khảo tại khóa IELTS FLUENT của the Real
IELTS.
– Hỏi han được Ms Thương, Ms Phương Linh trên Facebook.
– Chịu khó chủ động giao lưu với giáo viên
nước ngoài.
– Không có sự giám sát, chủ yếu là tự giác.
– Tự học hết sức cũng được 6.5 IELTS.
– Chăm chỉ cày cuốc liên tục 6 tháng, không
tính được thời lượng giờ và buổi.
Cộng đồng học viên– Có cộng đồng hơn 1 triệu thành viên học và làm việc bằng tiếng Anh.
– Giao lưu với nhiều cộng đồng khác nhau.
– Tự tham gia các cộng đồng để tìm hiểu và tự học
Phương pháp học– Phương pháp học LCLT, lấy người học làm trung tâm, tập trung cần thiết những gì để thi nhưng không bỏ qua hướng dẫn cho học viên tự học và tự phát triển ngôn ngữ theo ưu điểm của học viên.
– Rèn luyện bước đầu để tiếng Anh trở nên tự nhiên hơn và là ngôn ngữ của chính bản thân.
– Chăm chỉ, cày cuốc. Chủ quan khi tự nhận định điểm mạnh yếu của bản thân.
Lịch trình, giáo án– Sau khi được kiểm tra đầu vào sẽ được lên lộ trình cá nhân hóa để được soạn riêng giáo trình phù hợp với trình độ và điểm mạnh yếu của từng cá nhân.
– Tiếp tục học giáo trình IELTS FLUENT dựa trên cơ sở kế thừa từ giáo trình của MODEST.
– Nếu bạn tự học thật sự thì phải tự lên giáo án cho bản thân.
– Nếu bạn chưa có giáo án có thể học theo Series bài viết của The Real IELTS.
– Tiếp tục học ngữ pháp nâng cao tại DESTINATION B2.
– Tiếp tục luyện đề nâng cao hơn với Collins Practice Test for IELTS
Cambridge IELTS 10-17.
– Học từ vựng cao cấp hơn với độ khó Vocabulary in use, Collocation in Use Intermediate,
Check your English vocabulary for IELTS, Đọc bộ Harry Potter,
.
– Học Speaking theo phương pháp Shadowing.
– Học Writing với Barron’s Writing for the IELTS, Academic Writing Practice for IELTS, A Solution to Score 8 in Writing, High scoring IELTS Writing Model Answers.
Kiểm tra định kỳ– Các khóa học đều kiểm tra sau 4 buổi học chuyên đề để kiểm tra khả năng hiểu của học viên và đánh giá tiềm năng đầu ra có thể đạt được, từ đó lên kế hoạch bù đắp khuyết điểm và phát huy điểm mạnh của học viên.– Tự kiểm tra, tự học và nhờ Ms Thương hoặc Ms Phương Linh đánh giá.
– Tự làm bài kiểm tra được The Real IELTS biên soạn trong các bài viết.
Tài nguyên học liệu– Được cung cấp giáo trình Mind Set.
– Được cung cấp kho tài liệu lớn trong thư viên của The Real IELTS.
– Được làm bài thi thử IELTS sát với thực tế thông qua môi trường AI – công nghệ trí tuệ nhân tạo.
– Các tài liệu tự học.
– Chủ yếu là tài liệu của các trung tâm luyện thi được chia sẻ trên mạng.
– Các tài liệu của các cá nhân xuất sắc đã đạt điểm cao chia sẻ lại trên mạng.
– Các tài liệu được The Real IELTS chia sẻ lại trên website.
Thi thử– Được tổ chức thi thử IELTS và được giám khảo có kinh nghiệm chấm thi IELTS của The Real IELTS trực tiếp giám sát và chấm thi.– Thi thử nhờ ở các trung tâm.
– Thi thử ở các tài liệu trên mạng.
Hỗ trợ khi gặp khó khăn– Được thúc giục, hỗ trợ 24/7.– Vượt qua giới hạn bản thân bằng nghị lực và ý chí.
Chi Phí– Liên hệ 092 298 5555 hoặc đọc Học phí IELTS năm 2024. – Ít hoặc miễn phí.

Đạt đỉnh cao 7.0 IELTS

Học IELTS ADVANCED tại The Real IELTSTự học với series bài viết tại The Real IELTS
Đội ngũ giáo viên hướng dẫn– Là các giảng viên đạt từ 7.0 IELTS đổ lên.
– Chắc chắn có sự hướng dẫn từ giáo viên
nước ngoài.
– Hướng dẫn sát sao, có cam kết đầu ra.
– Học xong được 6,0 IELTS.
– Thời lượng 4 tháng, 32 buổi, 64 giờ học.
– Tham khảo tại khóa IELTS ADVANCED của the Real IELTS.
– Hỏi han được Ms Thương, Ms Phương Linh trên Facebook.
– Chịu khó chủ động giao lưu với giáo viên
nước ngoài.
– Không có sự giám sát, chủ yếu là tự giác.
– Tự học hết sức cũng được 7.0 IELTS.
– Chăm chỉ cày cuốc liên tục 6 tháng, không
tính được thời lượng giờ và buổi.
Cộng đồng học viên– Có cộng đồng hơn 1 triệu thành viên học và làm việc bằng tiếng Anh.
– Giao lưu với nhiều cộng đồng khác nhau.
– Tự tham gia các cộng đồng để tìm hiểu và tự học
Phương pháp học– Phương pháp học LCLT, lấy người học làm trung tâm, tập trung cần thiết những gì để thi nhưng không bỏ qua hướng dẫn cho học viên tự học và tự phát triển ngôn ngữ theo ưu điểm của học viên.
– Rèn luyện bước đầu để tiếng Anh trở nên tự nhiên hơn và là ngôn ngữ của chính bản thân.
– Chăm chỉ, cày cuốc. Chủ quan khi tự nhận định điểm mạnh yếu của bản thân.
Lịch trình, giáo án– Sau khi được kiểm tra đầu vào sẽ được lên lộ trình cá nhân hóa để được soạn riêng giáo trình phù hợp với trình độ và điểm mạnh yếu của từng cá nhân.
– Tiếp tục học giáo trình IELTS ADVANCED dựa trên cơ sở kế thừa từ giáo trình của FLUENT.
– Nếu bạn tự học thật sự thì phải tự lên giáo án cho bản thân.
– Nếu bạn chưa có giáo án có thể học theo Series bài viết của The Real IELTS.
– Tiếp tục học ngữ pháp nâng cao tại Destination C1&C2.
– Tiếp tục luyện đề nâng cao hơn với IELTS Practice Test Plus, Tiếp tục cày nhuần nhuyễn bộ IELTS Cambridge, Luyện bộ đề sát với đề thi thật Road to IELTS.
– Học từ vựng Vocabulary in Use – Advanced, Collocations in Use – Advanced, Cày bộ Boost Your Vocabulary, Tham khảo bộ từ vựng cho IELTS 7.0.
– Học Speaking theo bộ đề dự đoán.
– Học Writing với IELTS advantage – Chris Pell, IELTS Simon.
Kiểm tra định kỳ– Các khóa học đều kiểm tra sau 4 buổi học chuyên đề để kiểm tra khả năng hiểu của học viên và đánh giá tiềm năng đầu ra có thể đạt được, từ đó lên kế hoạch bù đắp khuyết điểm và phát huy điểm mạnh của học viên.– Tự kiểm tra, tự học và nhờ Ms Thương hoặc Ms Phương Linh đánh giá.
– Tự làm bài kiểm tra được The Real IELTS biên soạn trong các bài viết.
Tài nguyên học liệu– Được cung cấp giáo trình Mind Set.
– Được cung cấp kho tài liệu lớn trong thư viên của The Real IELTS.
– Được làm bài thi thử IELTS sát với thực tế thông qua môi trường AI – công nghệ trí tuệ nhân tạo.
– Các tài liệu tự học.
– Chủ yếu là tài liệu của các trung tâm luyện thi được chia sẻ trên mạng.
– Các tài liệu của các cá nhân xuất sắc đã đạt điểm cao chia sẻ lại trên mạng.
– Các tài liệu được The Real IELTS chia sẻ lại trên website.
Thi thử– Được tổ chức thi thử IELTS và được giám khảo có kinh nghiệm chấm thi IELTS của The Real IELTS trực tiếp giám sát và chấm thi.– Thi thử nhờ ở các trung tâm.
– Thi thử ở các tài liệu trên mạng.
Hỗ trợ khi gặp khó khăn– Được thúc giục, hỗ trợ 24/7.– Vượt qua giới hạn bản thân bằng nghị lực và ý chí.
Chi Phí– Liên hệ 092 298 5555 hoặc đọc Học phí IELTS năm 2024. – Ít hoặc miễn phí.

So sánh cả quá trình

Học The Real IELTSTự học IELTS
Thời gian2,5 + 2,5 + 4 + 4 + 4 = 17 tháng = 1 năm 7 thángÍt nhất 3 + 3 + 3 + 6 + 6 = 21 tháng = 1 năm 9 tháng.
Nhiều nhất 3 + 3 + 5 + 6 + 6 = 25 tháng = 2 năm 1 tháng.
Buổi học20 + 20 + 32 + 32 + 32 = 136 buổi học.
575 buổi tự học.
Ít nhất: 635 buổi.
Nhiều nhất 760 buổi.
Số giờ272 giờ học + 1150 giờ tự học.Ít nhất: 2540 giờ học.
Nhiều nhất 3040 giờ học.
Học phí200,000/giờ + 0/giờ tự học.0

Như vậy, với phương pháp LCLT, The Real IELTS đã tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức cho học viên để có thể đạt được band điểm mong muốn. Đúng với mục tiêu tối thiểu công sức, tối đa hiệu quả.

Để biết thêm hơn về chi tiết các khóa học bạn cần điểm form ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI sẽ có nhân viên của The Real IELTS gọi điện cho bạn, chắc chắn sẽ có những ưu đãi giảm học phí rất thu hút ngay vào thời điểm này.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN