Lý thuyết về Mixed Conditionals và 100 bài tập

ly-thuyet-ve-mixed-conditionals

Mixed Conditionals (Điều kiện hỗn hợp) là sự kết hợp giữa hai loại câu điều kiện, thường là loại 2 và loại 3. Điều này xảy ra khi mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả thuộc về các thời gian khác nhau.

Lý Thuyết về Reported Speech và 100 câu bài tập

ly-thuyet-ve-reported-speech

Reported Speech, còn gọi là câu tường thuật hoặc câu gián tiếp, là cách thuật lại lời nói của ai đó mà không trích dẫn nguyên văn. Nó thường yêu cầu sự thay đổi về đại từ, thời gian và các từ chỉ nơi chốn.

Exclamatory Sentences Practice và 100 câu bài tập

exclamatory-sentences-practice

Câu cảm thán (Exclamatory Sentences) là câu dùng để biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ, thường đi kèm với dấu chấm than (!). Các cảm xúc có thể là sự ngạc nhiên, vui mừng, tức giận, buồn bã, hay sự ngưỡng mộ, và thường bắt đầu bằng “What” hoặc “How”.

Causative Verbs Exercises và 40 câu bài tập

causative-verbs-exercises

Causative verbs là động từ chỉ sự nhờ vả, yêu cầu hoặc sai khiến ai đó làm việc gì. Các động từ thông dụng nhất trong dạng này là make, have, get, let, và help.

Emphatic Structures Practice và 100 câu bài tập

emphatic-structures-practice

Emphatic structures trong tiếng Anh là các cấu trúc được sử dụng để nhấn mạnh một phần cụ thể của câu. Điều này có thể bao gồm việc nhấn mạnh chủ ngữ, động từ, tân ngữ, hoặc các trạng từ. Có một số cách phổ biến để tạo các câu nhấn mạnh trong tiếng Anh.

Subjunctive Mood Drills và 100 câu bài tập

subjunctive-mood-drills-va-100-cau-bai-tap

Subjunctive Mood (thể giả định) là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh dùng để diễn tả những tình huống giả định, không có thực, mong ước, yêu cầu, đề nghị hoặc đề xuất.

Noun Clauses Exercises và 100 câu bài tập

noun-clauses-exercises

Mệnh đề danh từ (noun clauses) là một mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như một danh từ trong câu. Nó có thể là chủ ngữ, tân ngữ, hoặc bổ ngữ.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN