Ms.linh-Phuong

MS. LINH PHƯƠNG

IELTS 8.5

Thạc sỹ- Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh Học Viện Tài Chính

Tham gia các nghiên cứu khoa học đề tài cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai, đề tài cấp Bộ, Bảo trợ chuyên môn cho CLB Khởi nghiệp của chuyên ngành Quả n trị doanh nghiệp Học Viện Tài Chính

I am honoured to apply for teacher position of the Real IELTS. I already completed my master degree in National Economics University in Vietnam also conducted in English in 2019. During the process of completion, I have worked and continued at the present for Academy of Finance since 2014. When working, I am able to put to practice all the skills and knowledge which I accumulated in my studies like using SPSS statistical program to carry out useful researches.
In addition, I have participated in a variety of relevant activities and conferences that are relevant to the field of Business Administration in general and Human Resource Management in particular. I also have had experiences in teaching and tutoring different IELTS courses for at least 5 years and I have guided my students to do internship in different companies so that they can obtain their practical skills like team work skill, negotiating skill, leadership skill, etc, to work in reality after their graduation. Actually, I am a diligent, enthusiastic, responsible and studious person. With the specific tasks assigned to me, even the difficult ones, I always accomplish them and many of them were appraised that they had good quality.
My determination to apply for working at the Real IELTS comes from your reputation as one of the top universities with high ranking. I have been impressed by your intensive cooperation with other international institutions, your excellent educational system and facilities. I also have found my fascination in English, especially the IELTS.
Apparently, working at the Real IELTS would be a great opportunity to learn more about the subject of my passion. I appreciate the chance to make this application and look forward to hearing from you soon.

Tôi rất vinh dự được nộp đơn đăng ký làm giáo viên của The Real IELTS. Tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam bằng tiếng Anh vào năm 2019 và cử nhân Quản trị kinh doanh ở Phần Lan năm 2018. Trong quá trình hoàn thành, tôi đã làm việc và tiếp tục hiện tại cho Học viện Tài chính từ năm 2014. Khi đi làm, tôi có điều kiện thực tập tất cả các kỹ năng và kiến thức mà tôi tích lũy được trong quá trình học tập của mình như sử dụng chương trình thống kê SPSS để thực hiện các nghiên cứu hữu ích.
Ngoài ra, tôi đã tham gia nhiều hoạt động và hội nghị liên quan đến lĩnh vực Quản trị Kinh doanh nói chung và Quản trị Nguồn nhân lực nói riêng cũng như đã có kinh nghiệm đi dạy IELTS ít nhất 5 năm. Tôi cũng đã hướng dẫn sinh viên của mình đi thực tập ở các công ty khác nhau để họ có được những kỹ năng thực tế như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, v.v. để làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Thực sự tôi là một người siêng năng, nhiệt tình, trách nhiệm và ham học hỏi. Với những nhiệm vụ cụ thể được giao, kể cả những việc khó tôi cũng luôn hoàn thành và nhiều công việc được đánh giá là có chất lượng tốt.
Quyết tâm nộp vào làm việc ở The Real IELTS của tôi bắt nguồn từ sự ấn tượng đối với sự hợp tác sâu rộng của các trường đại học ở đây với các tổ chức quốc tế khác cùng hệ thống giáo dục và cơ sở vật chất tuyệt vời. Tôi cũng đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong trọng tâm đặc biệt là lĩnh vực tiếng Anh, cụ thể là IELTS,
Rõ ràng, làm việc tại The REal IELTS sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về chủ đề mà tôi đam mê. Tôi đánh giá cao cơ hội để được ứng tuyển vào trung tâm và mong sớm nhận được phản hồi.

đăng ký nhận ưu đãi lộ trình học ielts

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN