100 đề luyện tập Writing IELTS part 2: Advertising

100-De-Luyen-Tap-Writing-Ielts-Part-2-Advertising-99

Đây là phần 2 Writing của chủ đề Advertising là chủ đề khi thi IELTS được nhiều lần đưa ra nhằm thử thách khả năng viết của thí sinh đồng thời cũng là để biết xem thí sinh có đủ khả năng tiếp thu kiến thức khi học đại học ở nước ngoài hay không.

100 đề luyện tập Writing IELTS part 1: Advertising

Advertising

Chủ đề Advertising là chủ đề khi thi IELTS được nhiều lần đưa ra nhằm thử thách khả năng viết của thí sinh đồng thời cũng là để biết xem thí sinh có đủ khả năng tiếp thu kiến thức khi học đại học ở nước ngoài hay không.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN