100+ cụm từ vựng hay sử dụng chủ đề Daily Life part 2

Bài viết này là phần 2 của series bài viết cụm từ vựng chủ đề Daily Life. Như ở phần trước chúng ta đã được đọc và học cụm từ vựn liên quan đến Catch, Watch, Get up, … thì bài viết này sẽ đề cập đến các từ vựng khác để bạn quen hơn nữa.

100+ cụm từ vựng hay sử dụng chủ đề Daily Life part 1

Mặc dù đã có bài viết 100 câu ví dụ các cụm từ vựng cho chủ đề cuộc sống thường ngày tuy nhiên đề có thể học thuộc từ vựng và cụm từ vựng một cách chuyên sâu hơn. Bài viết này được soạn ra để các bạn có thể làm quen nhanh hơn và […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN