100+ cụm từ vựng hay sử dụng chủ đề Daily Life part 2

100-cum-tu-vung-chu-de-daily-life-part-2

Bài viết này là phần 2 của series bài viết cụm từ vựng chủ đề Daily Life. Như ở phần trước chúng ta đã được đọc và học cụm từ vựn liên quan đến Catch, Watch, Get up, … thì bài viết này sẽ đề cập đến các từ vựng khác để bạn quen hơn nữa.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN