90 từ vựng và cụm từ vựng chủ đề Ngày Trái Đất Earth Day

The Real Ielts 90 Tu Vung Va Chu De Ngay Trai Dat Earth Day

Ngày Trái Đất (Earth Day) được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 hàng năm để tăng cường ý thức về vấn đề môi trường và khí hậu toàn cầu. Đây là dịp để nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tạo ra các hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên hành tinh của chúng ta.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN