Speaking Hobbies and Interests Part 1

The Real Ielts 100 Tu Vung Chu De Moi Truong Nhan Tao 11

Sau đây là bài Speaking các bạn có thể tập luyện sau khi đã có một ít từ vựng cơ bản. Chủ đề Speaking: Hobbies and Interests Mục tiêu: Thực hành diễn đạt về sở thích và quan tâm cá nhân của bạn. Câu hỏi: Hướng dẫn: Gợi ý câu trả lời Đọc lại bài […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN