199 câu bài tập luyện tập thì hiện tại hoàn thành

Đây là bài tập luyện tập. Nếu các bạn chưa biết thì hiện tại hoàn thành như thế nào thì bạn đọc thêm ở bài viết này: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào? Sau đây là các bài tập của thì hiện tại hoàn thành. Luyện tập hiện tại hoàn thành Đáp […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN