Level 3: MODEST tại The Real IELTS học gì?

Level 3: Modest tại The Real IELTS là khóa IELTS giúp cho học viên nâng band điểm lên 5.0 và chỉ học với thời lượng 32 buổi trong 4 tháng, mỗi lớp với sĩ số chỉ 8 – 12 học viên để đảm bảo chất lượng khóa học.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN