Khóa Học_Ielts Level_1 Ant Edu

KHÓA HỌC IELTS KICk OFF DÀNH CHO AI?

CHI TIẾT IELTS KICK OFF

Muc Tieu The Real Ielts

Mục tiêu
2.0 IELTS

Thời Lượng The Real Ielts

Thời lượng
20 buổi/ 2.5 tháng

Sĩ Số The Real Ielts

Sĩ số
8 – 12 học viên

The Real Ielts Kick Off

ĐỐI TƯỢNG
ĐẦU VÀO

The Real Ielts Kick Off

NỘI DUNG
IELTS KICK OFF

The Real Ielts Kick Off

KẾT QUẢ
ĐẦU RA

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

ÔN LUYỆN IELTS

đăng ký nhận ưu đãi lộ trình học ielts

IELTS KICK-OFF

Giáo viên: Ms Lê Nguyệt Ánh

IELTS Kick Off là khóa học:
Lấy lại căn bản 4 kỹ năng tiếng Anh. Đặt nền tảng cho việc chinh phục band cao hơn.

Bạn sẽ đạt được gì

Sau khóa học

The Real Ielts Lay Lai Kien Thuc Nt

Lấy lại toàn bộ căn bản kiến thức sau 2.5 tháng

The Real Ielts Dat Duoc 2.0

Đạt được 2.0 IELTS
(Có sự cam kết đến từ học viên và trung tâm)

The Real Ielts Phuong Phap.png

Có phương pháp căn bản để tiếp cận và học hỏi lên trình độ cao hơn

The Real Ielts Tu Duy Hoc.png

Phát triển tư duy học tiếng Anh theo khả năng cá nhân

The Real Ielts Thoi Gian

Xây dựng thời gian biểu học tiếng Anh hiệu quả

The Real Ielts 4 Ky Nang

4 kỹ năng phát triển đều

Nội dung chương trình học 21 buổi trong 2.5 tháng

Buổi 1: Hiện tại đơn/Hiện tại tiếp diễn/Tương lai đơn

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ
Xem thêm 16 buổi
Buổi 1: Hiện tại đơn/Hiện tại tiếp diễn/Tương lai đơn

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

Trong chủ đề này, bạn sẽ:

 • Nắm được cách sử dụng của các thì và ứng dụng thì động từ vào viết câu
 • Biết và hiểu cách kết hợp thì giữa các mệnh đề trong câu
 • Nắm được cách sử dụng Liên từ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN