Ant Edu Network Banner

ANT EDU NETWORK

ve phuong phap hoc
left-right-brain-sides-min

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Ant Edu Network

WE ARE SEEKING

GIÁO VIÊN LÀ KOC/KOL KẾT HỢP

ve phuong phap hoc

Xây dựng tư duy Ngôn ngữ

left-right-brain-sides-min

Xây dựng tư duy Ngôn ngữ

left-right-brain-sides-min

Xây dựng tư duy Ngôn ngữ

left-right-brain-sides-min

Xây dựng tư duy Ngôn ngữ

left-right-brain-sides-min

Xây dựng tư duy Ngôn ngữ

left-right-brain-sides-min

đội ngũ giáo viên tiêu biểu

Ms.Thu-Hang
8.0 Overall
Mr.-Manh-Hieu
TESTOL Certificate
Ms.Thuy-Linh
8.0 Overall
Ms.Linh-Phuong
8.5 Listening
Mr.Arek
Chuyên gia Ngôn ngữ Anh
Co-KC-The-Real-IELTS
Chuyên gia Ngôn ngữ Anh
thay-Issac-Zacks-The-Real-IELTS
Chuyên gia Ngôn ngữ Anh

Hoạt động - sự kiện

đăng ký thành viên ant edu network

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN