100 kiểu tạm biệt goodbye trong tiếng Anh

100 kiểu tạm biệt goodbye trong tiếng Anh

Để làm phong phú từ vựng tiếng Anh của bạn khi nói lời tạm biệt, dưới đây là 100 cách thú vị và đa dạng để diễn đạt lời goodbye chia tay.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

1000-kieu-goodbye

Để làm phong phú từ vựng tiếng Anh của bạn khi nói lời tạm biệt, dưới đây là 100 cách thú vị và đa dạng để diễn đạt lời goodbye chia tay. Từ truyền thống như ‘Goodbye’ đến những biểu cảm thú vị như ‘Toodle-oo’, danh sách này sẽ giúp bạn thêm phần sáng tạo và linh hoạt trong giao tiếp của mình. Hãy khám phá ngay để biết thêm về cách diễn đạt tình cảm chào tạm biệt của bạn!

100 kiểu goodbye như sau:

 1. Goodbye
 2. Farewell
 3. See you later
 4. See you soon
 5. See you next time
 6. Until we meet again
 7. Catch you later
 8. Take care
 9. So long
 10. Bye for now
 11. Adieu
 12. Ta-ta
 13. Cheerio
 14. Toodle-oo
 15. So farewell
1000-kieu-goodbye-1
 1. I’ll be going
 2. I’m out
 3. I’m off
 4. I’m taking off
 5. I must be going
 6. I have to go
 7. I’m heading out
 8. I’m making a move
 9. I’m on my way
 10. I’m off now
 11. I’m leaving now
 12. I’m saying my goodbyes
 13. I’m bidding adieu
 14. I’m saying my farewells
 15. I’m off to (place)
1000-kieu-goodbye-3
 1. I’m making my exit
 2. I’m on my way out
 3. I’m making tracks
 4. I’m out of here
 5. I’m saying so long
 6. I’m saying goodbye for now
 7. I’m saying goodbye for the time being
 8. I’m saying goodbye for the moment
 9. I’m saying goodbye for the present
 10. I’m saying goodbye for the meantime
 11. I’m saying goodbye temporarily
 12. I’m saying goodbye briefly
 13. I’m saying goodbye provisionally
 14. I’m saying goodbye briefly
 15. I’m saying goodbye momentarily
1000-kieu-goodbye-2
 1. I’m saying goodbye transiently
 2. I’m saying goodbye fleetingly
 3. I’m saying goodbye for the nonce
 4. I’m saying goodbye for the interim
 5. I’m saying goodbye for the interval
 6. I’m saying goodbye for the spell
 7. I’m saying goodbye for the while
 8. I’m saying goodbye for the term
 9. I’m saying goodbye for the session
 10. I’m saying goodbye for the occasion
 11. I’m saying goodbye for the event
 12. I’m saying goodbye for the circumstance
 13. I’m saying goodbye for the situation
 14. I’m saying goodbye for the condition
 15. I’m saying goodbye for the state
 16. I’m saying goodbye for the status
 17. I’m saying goodbye for the position
 18. I’m saying goodbye for the place
 19. I’m saying goodbye for the spot
 20. I’m saying goodbye for the location
 21. I’m saying goodbye for the site
 22. I’m saying goodbye for the venue
 23. I’m saying goodbye for the area
 24. I’m saying goodbye for the region
 25. I’m saying goodbye for the territory
 26. I’m saying goodbye for the zone
 27. I’m saying goodbye for the district
 28. I’m saying goodbye for the division
 29. I’m saying goodbye for the sector
 30. I’m saying goodbye for the segment
 31. I’m saying goodbye for the portion
 32. I’m saying goodbye for the fragment
 33. I’m saying goodbye for the piece
 34. I’m saying goodbye for the bit
 35. I’m saying goodbye for the particle
 36. I’m saying goodbye for the element
 37. I’m saying goodbye for the component
 38. I’m saying goodbye for the ingredient
 39. I’m saying goodbye for the factor
 40. I’m saying goodbye for the aspect
 41. I’m saying goodbye for the feature
 42. I’m saying goodbye for the characteristic
 43. I’m saying goodbye for the quality
 44. I’m saying goodbye for the trait
 45. I’m saying goodbye for the property
 46. I’m saying goodbye for the attribute
 47. I’m saying goodbye for the mark
 48. I’m saying goodbye for the sign
 49. I’m saying goodbye for the indication
 50. I’m saying goodbye for the clue
 51. I’m saying goodbye for the evidence
 52. I’m saying goodbye for the proof
 53. I’m saying goodbye for the validation
 54. I’m saying goodbye for the verification
 55. I’m saying goodbye for the confirmation

Bằng cách khám phá danh sách 100 cách tạm biệt trong tiếng Anh này, bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng và tăng tính sáng tạo trong giao tiếp của mình. Từ những từ truyền thống như ‘Goodbye’ đến những biểu cảm độc đáo như ‘Toodle-oo’, danh sách này mang đến sự đa dạng và phong phú. Hãy thực hành những cách diễn đạt này để làm cho mỗi lời chia tay trở nên đặc sắc và thú vị.

Chào tạm biệt, hay còn được gọi là việc nói lời chia tay, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với nhiều người, những từ ngữ giản dị như “Goodbye” có thể là cách thông thường và quen thuộc để diễn đạt sự chấm dứt một cuộc gặp gỡ hay mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm phong phú từ vựng tiếng Anh của mình và tạo nên sự độc đáo trong lời chia tay, dưới đây là một danh sách 100 cách thú vị và đa dạng để nói lời tạm biệt.

 1. Goodbye
 2. Farewell
 3. Adieu
 4. See you later
 5. So long
 6. Take care
 7. Till we meet again
 8. Catch you later
 9. Toodle-oo
 10. Cheerio
 11. Bye-bye
 12. Adios
 13. Sayonara
 14. Until next time
 15. Au revoir
 16. Bon voyage
 17. Ciao
 18. Hasta luego
 19. Arrivederci
 20. Peace out
 21. Later gator
 22. In a while, crocodile
 23. Take it easy
 24. Keep in touch
 25. Godspeed
 26. Until we meet again
 27. To infinity and beyond
 28. Smell you later
 29. Bon appétit (when parting after a meal)
 30. Be well
 31. Stay safe
 32. Stay golden
 33. Stay fabulous
 34. Keep the faith
 35. Cherish the memories
 36. Parting is such sweet sorrow
 37. Fond farewell
 38. Happy trails
 39. Mind how you go
 40. Enjoy the journey
 41. Take a bow
 42. C’est la vie
 43. Soar high
 44. Until the morrow
 45. Keep the faith
 46. Until our paths cross again
 47. Auf Wiedersehen
 48. Keep on rockin’
 49. Walk in sunshine
 50. Fly high
 51. Go with grace
 52. Fair thee well
 53. May the Force be with you
 54. Time to bid adieu
 55. All the best
 56. Cheers
 57. Wishing you the best
 58. May your dreams come true
 59. Live long and prosper
 60. Until the twelfth of never
 61. Take a hike
 62. Hooroo
 63. Until the cows come home
 64. Hail and farewell
 65. May the wind be at your back
 66. Keep the flame alive
 67. May your sails stay full
 68. Til the next sunrise
 69. Wishing you blue skies
 70. May your path be clear
 71. Happiness be with you
 72. Until the last star fades
 73. Take a rain check
 74. Onward and upward
 75. Best of luck
 76. May your days be bright
 77. Catch you on the flip side
 78. Wishing you smooth sailing
 79. Stay on the sunny side
 80. Until the end of time
 81. Always in my thoughts
 82. Keep the flame burning
 83. God be with you
 84. Until the break of dawn
 85. Keep the fire alive
 86. May your heart be light
 87. May fortune favor you
 88. Until the stars align
 89. May your road be straight
 90. May your troubles be few
 91. May your cup runneth over
 92. May your heart be strong
 93. May your spirit soar
 94. Until the well runs dry
 95. May your days be merry
 96. Keep the dream alive
 97. May your path be clear
 98. Keep the faith alive
 99. May your joy be full
 100. Until the curtain falls

Qua danh sách trên, bạn có thể thấy có rất nhiều cách để diễn đạt lời chia tay một cách sáng tạo và đa dạng trong tiếng Anh. Hãy chọn những từ ngữ phù hợp với tình cảm và ngữ cảnh của bạn để tạo nên những lời tạm biệt đặc sắc và ý nghĩa.

Bạn có thể xem thêm: Tài liệu IELTS tổng hợp.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN