12 IDIOMS HAY DÙNG TRONG TOPIC STUDY 

12 IDIOMS HAY DÙNG TRONG TOPIC STUDY 

 

Nhắc đến các chủ đề trong IELTS Speaking chắc hẳn chúng ta không thể bỏ qua “STUDY” – chủ đề rất thường xuyên xuất hiện trong phần thi. Dưới đây là một số idioms mà bạn có thể áp dụng ngay để câu trả lời của mình được tự nhiên hơn nhé

To hit the books: to begin to study hard

(học hành chăm chỉ)

To bury yourself in books: to give all your attention to something

(chìm đắm trong sách vở)

To know smb/ sth inside out: to know smb/ sth very well

(am hiểu tường tận về ai/ cái gì)

A straight-A student: getting the best results in all examinations (học sinh giỏi toàn diện)

A teacher’s pet: a teacher’s favourite student

(học trò cưng của thầy cô)

A bookworm: this is used to describe someone who reads a lot, all the time

(mọt sách, người đọc nhiều sách)

To sail through an exam (with flying colors): to pass (a test) easily with a high score

(thi đạt điểm cao, thi đỗ đạt điểm cao)

To fall behind (in one’s studies): to fail to do something fast enough or on time

(bị tụt lùi, chậm tiến độ)

To rack one’s brain: to think very hard in order to try to remember something, solve a problem, etc

(vắt não suy nghĩ)

As easy as abc: extremely easy

(dễ ợt)

To teach sb a lesson: to do something to someone in order to punish them for something they’ve done

(dạy cho ai đó một bài học)

To learn one’s lessons: to suffer a bad experience and know not to do it again

(học được điều gì từ những sai lầm trước)

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN