bai-tap-listening-11-ancient-civilizations

Bài tập Listening 11: Ancient Civilizations and Their Legacies

Bài Listening lần này nói về các nền văn hóa cổ đại và di sản được để lại. Ngay sau đây là bài Listening, bài nghe này sẽ có nhiều từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nên trong phần script sẽ có liệt kê các từ vựng cần nắm được trong chủ đề này.

Xem thêm
bai-tap-listening-6-the-art-of-public-speaking

Bài tập Listening 6: The Art of Public Speaking

Nhắc đến The Art of Public Speaking thì nhiều bạn chỉ nghĩ đến “The Art of Public Speaking” là một cuốn sách nổi tiếng về nghệ thuật diễn thuyết, được viết bởi Dale Carnegie và Joseph B. Esenwein. Cuốn sách

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN