reading-skill-part-21-planning

Reading Skill Part 21: Urbanization and City Planning

Bài Reading này có chủ đề: “Đô thị hóa và Quy hoạch thành phố”. Các bài Reading thường sẽ không có phần ghi âm hay luyện nghe luyện nói gì, nhưng đòi hỏi sự tập trung trong quá trình đọc bài viết. Các bạn hãy đọc kỹ bài đọc và trả lời câu hỏi sao cho đúng.

Xem thêm
reading-skill-part-20-remote-vs-office

Reading Skill Part 20: The Future of Work: Remote vs. Office

Bài Reading này có chủ đề: “Tương lai của công việc: Làm việc từ xa so với làm việc tại văn phòng”. Các bài Reading thường sẽ không có phần ghi âm hay luyện nghe luyện nói gì, nhưng đòi hỏi sự tập trung trong quá trình đọc bài viết. Các bạn hãy đọc kỹ bài đọc và trả lời câu hỏi sao cho đúng.

Xem thêm
reading-skill-part-19-inclusion

Reading Skill Part 19: Cultural Diversity and Inclusion

Bài Reading này có chủ đề: “Sự Đa Dạng Văn Hóa và Hòa Nhập”. Các bài Reading thường sẽ không có phần ghi âm hay luyện nghe luyện nói gì, nhưng đòi hỏi sự tập trung trong quá trình đọc bài viết. Các bạn hãy đọc kỹ bài đọc và trả lời câu hỏi sao cho đúng.

Xem thêm
reading-skill-part-18-efforts

Reading Skill Part 18: Biodiversity and Conservation Efforts

Bài Reading này có chủ đề: “Đa dạng sinh học và các nỗ lực bảo tồn”. Các bài Reading thường sẽ không có phần ghi âm hay luyện nghe luyện nói gì, nhưng đòi hỏi sự tập trung trong quá trình đọc bài viết. Các bạn hãy đọc kỹ bài đọc và trả lời câu hỏi sao cho đúng.

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN