ielts-writing-task-1-bar-chart-soft-drinks-1

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Soft Drinks

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ cột về lượng tiêu thụ nước ngọt trong ba ngày của ba cụm cư dân khác nhau. Biểu đồ minh họa sự khác biệt về mức độ tiêu

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN