Even though I cannot speak for everyone

Dịch nghĩa: mặc dù tôi không thể nói thay cho tất cả mọi người, với động từ “speak” có nghĩa là nói, đi kèm với giới từ và danh từ “for everyone” nghĩa là phát ngôn thay cho mọi người hoặc nói lên tiếng lòng thay cho mọi người.

Ví dụ:

Question (Q): Do you think fishing is popular in VN?

Answer (A): Even though I can’t speak for everyone, I suppose that it is a pastime for most older people or the ones enjoying spending time in quiet and serene places. While the young generation tends to enjoy more vibrant recreational activities rather than fishing.

 From what I’ve experienced, it’s safe to say that

Dịch nghĩa: Theo những gì mà tôi trải nghiệm, tôi khá chắc là với động từ “experience” nghĩa là trải nghiệm, thấy một điều gì đó. Cụm từ “it’s safe to say that” được dịch nghĩa theo từ điển Cambridge là “used to say that you are confident about what you are going to say” nghĩa là người nói tự tin với những điều mà người đó chuẩn bị nói. Mẫu câu này được sử dụng khi thí sinh khá chắc điều gì đó là đúng thì việc đưa ra dự đoán hay giả định là không có vấn đề gì.

Ví dụ:

Câu hỏi (Q): Do you think online advertisements are effective?

Đáp án (A): From what I’ve experienced, it’s safe to say that they tend to be more of a nuisance than anything. That may not be the case for everyone though, they may work as a source of information for a different audience than myself. For me personally, I always try my very best to ignore them.

 I don’t want to bore you to death by listing them all

Dịch nghĩa: Tôi không muốn làm bạn phát chán bằng việc liệt kê ra hết, với cụm động từ “bore somebody to death” nghĩa làm làm ai đó phát ngán, phát chán bởi một hành động nào đó và cụm động từ “list” nghĩa là liệt kê.

Cụm từ này thường được dùng trong các câu hỏi yêu cầu người đọc phải liệt kê, tuy nhiên việc liệt kê có thể bài nói bị lan man, thay vì tập trung phát triển ý. Vì vậy, việc sử dụng mẫu câu trên sẽ giúp thí sinh loại bỏ tình trạng trên, đặc biệt trong trường hợp thí sinh muốn đi sâu vào 1 hoặc 2 ý tưởng.

Ví dụ:

Câu hỏi (Q): Can you tell me about some special festivals in your country?

Đáp án (A): I don’t want to bore you to death by listing them all, so I’ll mention just the two most common festivals which are the Tet holiday and Vu Lan festival. These types of festivals are celebrated as an integral part of our tradition. On those special occasions, we all have a great time enjoying mouth-watering cuisine, music, and magical firework displays which are memorable for people of all ages.

 It depends

Dịch nghĩa: Nó tuỳ thuộc.

Trong các câu hỏi về sự thường xuyên làm một hành động nào đó hay một thói quen của thí sinh, mẫu câu này được khuyến khích sử dụng. Thí sinh cần lưu ý với những câu hỏi về tần suất làm một việc gì đó, cần hạn chế tối đa việc trả lời trong một câu, điều này sẽ làm giảm điểm thi đáng kể.

Ví dụ:

Câu hỏi (Q): How often do you go jogging?

Đáp án (A): It depends on the weather conditions, actually. When it rains like cats and dogs, I would prefer to stay at home and do some light exercise while when the weather is sunny or mild, I would definitely go out for a jog.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN