Học viên chăm chỉ của khóa Advanced IELTS, người chăm chỉ cày cuốc nhưng phong cách vẫn rất ung dung. Thành tích của bạn xứng đáng với công sức của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN