The Real Ielts 316131247 181323977893829 6277515111855056633 N

Câu chuyện của thầy Nghĩa Nguyễn

Chỉ cần sự quyết tâm và chăm chỉ bạn sẽ đạt được mục tiêu!

Tên mình là Nghĩa- giảng viên IELTS tại The Real IELTS. Mình xuất thân là một học sinh khối A, vì vậy trước đây mình gần như mất gốc tiếng Anh. Ngay cả khi đã là sinh viên đại học, mình vẫn rất khổ sở đối phó với môn Tiếng Anh căn bản. Lúc đó, với mình, việc giao tiếp với người nước ngoài gần như là điều không thể. Điều này làm mình rất xấu hổ và tự ti. Đó cũng là lúc mình biết cần phải thay đổi.

Mình quyết định đăng ký học ở một trung tâm tiếng Anh và gặp được thầy giáo giỏi. Mình được thầy truyền cảm hứng về việc học tiếng Anh cũng như cách học như thế nào cho hiệu quả. Mọi thứ thay đổi, mình bắt đầu đặt quyết tâm học và xây dựng một lộ trình học hợp lý. Từ những điều căn bản nhất như phát âm mình cũng phải sửa lại toàn bộ. 

Nhờ vào kỷ luật và chăm chỉ, mình đã đạt được 8.0 IELTS sau 2 năm học. Mình đã chứng minh được rằng một người không có năng khiếu ngôn ngữ và mất gốc như mình vẫn có thể đạt được cột mốc 8.0 IELTS trong thời gian ngắn nếu đủ kiên trì và nỗ lực. Giờ đây mình đã tự tin bước ra thế giới với tiếng Anh thành thạo và tâm thế vững vàng, không ngại khó khăn, thử thách.

Bạn đã sẵn sàng chinh phục 8.0 IELTS cùng mình chưa?

Mr. Nghĩa Nguyễn Story

With determination and hard work you will achieve your goal!

My name is Nghia – IELTS lecturer at The Real IELTS. I used to be a student focusing on science, so in the past English was like a stranger to me and I only knew basic words like hello… Even as a university student,  it was still difficult to pronounce 1 or 2 English words, and to communicate with foreigners was almost impossible. This made me very embarrassed and self-deprecating. That was when I knew I needed to change.

Fortunately, at that time, I enrolled in a pretty good English center of a teacher. Here, I was inspired by the teacher about learning English as well as how to study effectively. Everything has changed since then, I started to set my determination to study and build a reasonable learning syllabus. From the most basic things like pronunciation, I also had to learn. 

Thanks to my discipline and hard work, I achieved small results after a few months when I correctly pronounced words that I used to say wrong and foreigners could understand my words. Since then, after 2 years of perseverance, I finally proved that I could still achieve 8.0 IELTS.

Through this, I hope you understand that it is not difficult when you have a ready and determined mind.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN