Phát là một bạn học viên rất bền bỉ. Xuất phát điểm của bạn là từ 2.0 IELTS, bạn đã trải qua liên tiếp hai khóa Level 2 từ 2.0 IELTS lên 3.5 IELTS và khóa Level 4 từ 5.0 IELTS lên 6.5 IELTS. Và kết quả, chỉ cần chưa tới nửa năm bạn Phát đã đạt được 7.0 IELTS, vượt qua cả band điểm cam kết của The Real IELTS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN