speaking-part-4-importance-of-education

Speaking Part 4: Discuss the Importance of Education

Bài Speaking nói về vấn đề sự quan trọng của việc (Education) giáo dục, học hành. Ngoài việc giám khảo sẽ tìm hiểu xem kỹ năng và trình độ học vấn của bạn như thế nào thì họ cũng sẽ tìm hiểu xem quan điểm và cái nhìn của bạn về việc học sẽ ra sao.

Đọc tiếp »

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN