The Real IELTS WEBSITE Banner THE REAL IELTS OPTION 2
The Real IELTS ielts writing task 1 line graph graduation 1

IELTS Writing Task 1 Line Graph: University Graduation

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Biểu đồ đường minh họa tỷ lệ tốt nghiệp đại học tại bốn quốc gia A, B, C và D trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2023. Dữ liệu cho thấy sự biến động về tỷ lệ tốt nghiệp ở mỗi quốc gia, với xu hướng tăng hoặc giảm khác nhau qua các năm.

Đọc tiếp »

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN