150 câu so sánh tiếng Anh cơ bản

150-cau-so-sanh-tieng-anh-co-ban-11

Câu so sánh là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh được sử dụng để so sánh giữa hai hoặc nhiều sự vật, người, hoặc tình trạng khác nhau.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN