6 cách sử dụng Thể điều kiện (Conditional) trong tiếng Anh

Thể điều kiện (Conditional) trong tiếng Anh được sử dụng để diễn đạt về các điều kiện và hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, hiện tại hoặc quá khứ (trong trường hợp của điều kiện không có thực). Dưới đây là các loại cấu trúc và cách sử dụng thể điều kiện […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN