Học tiếng Anh qua các bài báo part 43: Copyright Issues in YouTube Content

Bản quyển (Copyright) của Yotube là vấn đề nhức nhối rất nhiều năm nay kể từ khi Youtube cho phép bật kiếm tiền. Vậy người nước ngoài nói gì về vấn đề này? Từ vựng và cụm từ vựng cần biết về Copyright Youtube Navigating Copyright Issues in YouTube Content Creation In recent years, YouTube […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN