100 câu luyện tập giới từ trong tiếng Anh

100-cau-luyen-tap-dien-gioi-tu-13

Trong tiếng Anh, giới từ (prepositions) là các từ thường đi trước danh từ, đại từ hoặc cụm từ danh từ để chỉ ra mối quan hệ không gian, thời gian, hoặc quan hệ giữa các thành phần trong câu.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN