Học tiếng Anh qua các bài báo Part 25: Independence

Bài báo phần 25 này là nói về sự độc lập (Independence) của mỗi quốc gia. Về sau nếu TRI tìm được bài báo nào nói về sự độc lập của mỗi cá nhân thì sẽ làm ở phần khác. Sau đây là phần từ vựng cần biết để có thể đọc được bài báo […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN