10 bài tập IELTS Reading dạng True/False/Not Given – Yes/No/Not Given

10 bài tập IELTS Reading dạng True/False/Not Given – Yes/No/Not Given

Dạng câu hỏi True/False/Not Given - Yes/No/Not Given là một dạng câu hỏi phổ biến của bài thi IELTS Reading,

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

50-bai-tập-ielts-reading-dạng-true-false-not-given-yes-no-not-given

Dạng câu hỏi True/False/Not Given – Yes/No/Not Given là một dạng câu hỏi phổ biến của bài thi IELTS Reading, ngoài ra thi thoảng chúng ta cũng gặp dạng này ở một số bài thi khác nữa, tuy nhiên nó cũng chỉ là tựa tựa như nhau mà thôi.

Xem thử: Đề thi thử Reading IELTS – TheRealIELTS – Part 1

Đọc thêm: Học IELTS từ 0 lên 6.5 mất bao nhiêu tiền?

Dạng bài thi này có dạng:

Cho 1 bài đọc.

Cho các câu khẳng định bên dưới.

Bạn điền hoặc tick TRUE nếu câu khẳng định trùng ý với bài IELTS Reading.

Bạn điền hoặc tick FALSE nếu câu khẳng định không khớp ý với bài IELTS Reading.

Bạn điền hoặc tick NOT GIVEN nếu câu khẳng định không xuất hiện trong bài IELTS Reading.

Sau đây là bài tập luyện tập:

Bài IELTS Reading Số 1

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/RD1nWyDR3CWm7kYU8

Bài IELTS Reading Số 2

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/d2MVRsMBi2YBX5rSA

Bài IELTS Reading Số 3

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/HLbLrE5wBwVuEX1SA

Bài IELTS Reading Số 4

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/1z8zMY2FnZqPSans8

Bài IELTS Reading Số 5

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/VhtX7Ue3JyhQaoKW9

Bài IELTS Reading Số 6

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/Wn78BomKUJGq5zN76

Bài IELTS Reading Số 7

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/wraUqV97c5E8Jequ6

Bài IELTS Reading Số 8

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/Sdv7Wg56oqNeAALF9

Bài IELTS Reading Số 9

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/5s6qQPYB9D9gWQDv5

Bài IELTS Reading Số 10

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/VZUf7he9gxXX6b8w9

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN