10 bài tập IELTS Reading dạng True/False/Not Given – Yes/No/Not Given

50-bai-tập-ielts-reading-dạng-true-false-not-given-yes-no-not-given

10 bài tập IELTS Reading dạng True/False/Not Given – Yes/No/Not Given

Dạng câu hỏi True/False/Not Given – Yes/No/Not Given là một dạng câu hỏi phổ biến của bài thi IELTS Reading, ngoài ra thi thoảng chúng ta cũng gặp dạng này ở một số bài thi khác nữa, tuy nhiên nó cũng chỉ là tựa tựa như nhau mà thôi.

Xem thử: Đề thi thử Reading IELTS – TheRealIELTS – Part 1

Dạng bài thi này có dạng:

Cho 1 bài đọc.

Cho các câu khẳng định bên dưới.

Bạn điền hoặc tick TRUE nếu câu khẳng định trùng ý với bài IELTS Reading.

Bạn điền hoặc tick FALSE nếu câu khẳng định không khớp ý với bài IELTS Reading.

Bạn điền hoặc tick NOT GIVEN nếu câu khẳng định không xuất hiện trong bài IELTS Reading.

Sau đây là bài tập luyện tập:

Bài IELTS Reading Số 1

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/RD1nWyDR3CWm7kYU8

Bài IELTS Reading Số 2

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/d2MVRsMBi2YBX5rSA

Bài IELTS Reading Số 3

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/HLbLrE5wBwVuEX1SA

Bài IELTS Reading Số 4

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/1z8zMY2FnZqPSans8

Bài IELTS Reading Số 5

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/VhtX7Ue3JyhQaoKW9

Bài IELTS Reading Số 6

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/Wn78BomKUJGq5zN76

Bài IELTS Reading Số 7

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/wraUqV97c5E8Jequ6

Bài IELTS Reading Số 8

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/Sdv7Wg56oqNeAALF9

Bài IELTS Reading Số 9

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/5s6qQPYB9D9gWQDv5

Bài IELTS Reading Số 10

Nếu không thích làm bài ở trong website bạn có thể vào link này:

https://forms.gle/VZUf7he9gxXX6b8w9

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN ƯU ĐÃI VÀ TƯ VẤN
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ