100 phrasal verbs (cụm động từ) thông dụng

100 phrasal verbs (cụm động từ) thông dụng

Trong speaking, writing hay kỹ năng reading và listening đều phải đối mặt với phrasal verbs. Chính vì vậy The Real IELTS đã soạn ra 100 cụm động từ thông dụng, các bạn có thể ứng dụng tùy vào ngữ cảnh.

100 cụm động từ (phrasal verbs) thông dụng

 1. Break down – Hỏng hóc, ngừng hoạt động
 2. Break up – Chia tay, kết thúc mối quan hệ
 3. Bring up – Nuôi dưỡng, đề cập
 4. Call off – Hủy bỏ
 5. Calm down – Bình tĩnh lại
 6. Carry on – Tiếp tục
 7. Catch up – Bắt kịp
 8. Check in – Đăng ký (khách sạn, sân bay)
 9. Check out – Trả phòng, kiểm tra
 10. Come across – Tình cờ gặp
 11. Come back – Quay lại
 12. Come in – Đi vào
 13. Come up with – Nghĩ ra, đề xuất
 14. Count on – Trông cậy, dựa vào
 15. Cut down – Cắt giảm
 16. Cut off – Cắt đứt, ngừng cung cấp
 17. Deal with – Xử lý, giải quyết
 18. Do over – Làm lại
 19. Drop by – Ghé thăm
 20. Drop off – Thả xuống, giảm dần
 21. Eat out – Ăn ở ngoài
 22. Figure out – Tìm ra, hiểu ra
 23. Fill in – Điền vào
 24. Find out – Phát hiện ra
 25. Get along – Hòa hợp, thân thiết
 26. Get away – Trốn thoát, đi nghỉ
 27. Get back – Trở lại
 28. Get off – Xuống xe, thoát khỏi
 29. Get on – Lên xe, tiếp tục
 30. Get over – Vượt qua
 31. Get up – Thức dậy
 32. Give in – Nhượng bộ
 33. Give up – Từ bỏ
 34. Go ahead – Tiếp tục, tiến hành
 35. Go back – Quay lại
 36. Go off – Nổ (bom), reo (chuông)
 37. Go on – Tiếp tục
 38. Go out – Đi chơi, ra ngoài
 39. Grow up – Lớn lên, trưởng thành
 40. Hang out – Đi chơi
 41. Hang up – Cúp máy
 42. Hold on – Chờ đợi, giữ máy
 43. Keep on – Tiếp tục
 44. Let down – Làm thất vọng
 45. Look after – Chăm sóc
 46. Look for – Tìm kiếm
 47. Look forward to – Mong đợi
 48. Look into – Điều tra, xem xét
 49. Look out – Cẩn thận, chú ý
 50. Make up – Trang điểm, bịa chuyện, làm lành
 51. Move on – Tiến lên, tiếp tục
 52. Pass away – Qua đời
 53. Pass out – Ngất xỉu
 54. Pick out – Chọn ra
 55. Pick up – Đón, nhặt lên
 56. Point out – Chỉ ra
 57. Put off – Hoãn lại
 58. Put on – Mặc vào
 59. Put out – Dập tắt (lửa)
 60. Put up with – Chịu đựng
 61. Run into – Tình cờ gặp
 62. Run out of – Hết, cạn kiệt
 63. Set up – Thiết lập, sắp xếp
 64. Show up – Xuất hiện, có mặt
 65. Shut down – Đóng cửa, tắt máy
 66. Sit down – Ngồi xuống
 67. Stand up – Đứng lên
 68. Take after – Giống ai đó
 69. Take away – Mang đi
 70. Take back – Trả lại
 71. Take off – Cất cánh, cởi ra
 72. Take on – Đảm nhận
 73. Take over – Tiếp quản
 74. Take up – Bắt đầu (một thói quen, sở thích)
 75. Talk over – Thảo luận
 76. Throw away – Vứt đi
 77. Try on – Thử đồ
 78. Turn down – Từ chối, vặn nhỏ
 79. Turn off – Tắt (thiết bị)
 80. Turn on – Bật (thiết bị)
 81. Turn up – Xuất hiện, vặn to
 82. Use up – Dùng hết
 83. Wake up – Thức dậy
 84. Warm up – Khởi động (trước khi vận động)
 85. Watch out – Cẩn thận
 86. Work out – Tập thể dục, tìm ra giải pháp
 87. Write down – Ghi lại
 88. Back up – Sao lưu, ủng hộ
 89. Blow up – Nổ tung, phóng to
 90. Break out – Bùng nổ, thoát khỏi
 91. Bring about – Gây ra, dẫn đến
 92. Carry out – Thực hiện, tiến hành
 93. Come down with – Mắc bệnh
 94. Cut back – Cắt giảm
 95. Drop out – Bỏ học, rút lui
 96. Get by – Xoay xở, sống qua ngày
 97. Give away – Tặng, phát miễn phí
 98. Hold back – Kiềm chế, ngăn lại
 99. Look up – Tra cứu, cải thiện
 100. Take down – Ghi chép lại, hạ xuống

Bài tập từ vựng

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống

Điền phrasal verb thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

 1. My car ________ on the way to work.
 2. They decided to ________ after five years together.
 3. She always ________ politics during dinner.
 4. They ________ the meeting because the boss was sick.
 5. Please ________ and tell me what happened.
 6. Despite the interruption, she ________ with her speech.
 7. I need to ________ on my reading.
 8. We need to ________ at the hotel by 3 PM.
 9. Don’t forget to ________ before noon.
 10. I ________ an old friend at the mall.

Bài tập 2: Kết hợp động từ với giới từ/phó từ

Kết hợp các động từ trong cột A với giới từ/phó từ trong cột B để tạo thành phrasal verbs phù hợp:

A:

 1. Break
 2. Call
 3. Carry
 4. Catch
 5. Come

B: a. off b. on c. up d. in e. out

Bài tập 3: Đặt câu

Đặt câu với các phrasal verbs sau:

 1. Put off
 2. Look after
 3. Take up
 4. Run out of
 5. Give in

Bài tập 4: Dịch câu

Dịch các câu sau từ tiếng Việt sang tiếng Anh, sử dụng phrasal verbs:

 1. Tôi phải dậy sớm mỗi ngày. (get up)
 2. Họ quyết định chia tay sau một thời gian dài. (break up)
 3. Bạn có thể trông nom con mèo của tôi khi tôi đi vắng không? (look after)
 4. Chúng ta đã hết sữa. (run out of)
 5. Đừng trì hoãn công việc của bạn. (put off)

Bài tập 5: Điền phrasal verbs vào đoạn văn

Điền phrasal verbs thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

“Yesterday, I ________ an old friend while I was shopping. We decided to ________ at a nearby cafe to catch up. We talked about our jobs, and she mentioned she recently ________ a new hobby – painting. I told her about my recent trip and how my car ________ in the middle of the highway. She suggested I should ________ my travel plans next time to avoid such problems.”

Đáp án gợi ý cho bài tập trên:

Bài tập 1:

 1. broke down
 2. break up
 3. brings up
 4. called off
 5. calm down
 6. carried on
 7. catch up
 8. check in
 9. check out
 10. came across

Bài tập 2:

1 – e: Break out 2 – a: Call off 3 – b: Carry on 4 – c: Catch up 5 – d: Come in

Bài tập 3:

 1. We had to put off our meeting until next week.
 2. She looks after her younger brother every day.
 3. He took up swimming to stay fit.
 4. We ran out of time during the test.
 5. After a long discussion, he finally gave in.

Bài tập 4:

 1. I have to get up early every day.
 2. They decided to break up after a long time together.
 3. Can you look after my cat when I’m away?
 4. We have run out of milk.
 5. Don’t put off your work.

Bài tập 5:

“Yesterday, I came across an old friend while I was shopping. We decided to sit down at a nearby cafe to catch up. We talked about our jobs, and she mentioned she recently took up a new hobby – painting. I told her about my recent trip and how my car broke down in the middle of the highway. She suggested I should plan out my travel plans next time to avoid such problems.”

Đọc lại bài tập cũ: 100 bài tập từ vựng phân biệt giữa ‘Give up’ và ‘Give in’.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN