Học tiếng Anh qua các bài báo Part 3: US to provide $170 million to Guatemala

Học tiếng Anh qua các bài báo Part 3: US to provide $170 million to Guatemala

Tiếp tục Series học tiếng Anh qua các bài báo phần 3 này sẽ đến với bài báo của elpais.com nói về nước Mỹ và nước Guatemala.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

hoc-tieng-anh-qua-cac-bai-bao-part-3-us-to-provide

Tiếp tục Series học tiếng Anh qua các bài báo phần 3 này sẽ đến với bài báo của elpais.com nói về nước Mỹ và nước Guatemala.

Đọc thêm: Học tiếng Anh qua các bài báo part 2: Francis Scott Key Bridge.

US to provide $170 million to Guatemala to prevent irregular migration

The president of the Central American country took advantage of his Washington visit to request that the OAS send a mission to observe the election of judges

The U.S. government announced on Tuesday that it intends to provide $170 million in assistance to Guatemala to tackle the root causes of migration. The announcement was made during Guatemalan President Bernardo Arévalo’s four-day visit to Washington, which concluded on Wednesday. The funding — subject to Congressional notification — will go towards development, economic, health and security assistance.

Arévalo met U.S. Vice President Kamala Harris on Tuesday to discuss migration, cooperation and foreign investment. Later that day, he sat down with U.S. President Joe Biden to go over issues such as the fight against corruption, defending democracy and migration. “Today, I welcomed President Arévalo to the White House to congratulate him in person on his inauguration, and to reiterate our commitment to a strong partnership between the United States and Guatemala,” Biden posted on his official X account.

Around noon, Arévalo and Harris held a press conference in which the vice president reiterated her government’s support for Guatemala. “Your election has brought a sense of optimism to the people of America and around the world. […] As you hold corrupt actors accountable and promote good governance, we support you,” Harris told the Guatemalan president.

Harris stressed the importance of the fight against corruption, both in mitigating irregular migration and in attracting economic investment to Guatemala. “Corruption empowers criminal organizations and perpetuates violence. All factors that drive people to leave their home country,” she added.

For his part, Arévalo thanked the U.S. government for its support during the “difficult electoral process and presidential transition,” and reiterated his commitment to fighting corruption. “We will maintain our commitment as governments to foster engagement across sectors to build a new, democratic, and more prosperous Guatemala,” said the president.

The $170 million in assistance was announced in a press release prior to the official meeting on Tuesday. According to Harris, this is part of the roadmap that the United States has implemented in the last three years to address the root causes of irregular migration from Central America.

Arévalo asks the OAS for help

As part of his tour in Washington, which began on Sunday, President Arévalo attended a protocolary meeting at the Organization of American States (OAS) on Tuesday. At the meeting, Arévalo expressed his gratitude for the OAS’ support during the presidential transition and called on the organization to oversee the election of judges to the Supreme Court and Court of Appeals.

“Guatemala requests the Organization of American States to follow the selection of justice system authorities through an observation mission of this process,” he said.

The Congress of Guatemala must choose the magistrates who will direct the two courts in the 2024-2029 period, a process that will be carried out in the next five months. Arévalo said a legal and political “battle” is on the brink of breaking out between different groups to control the courts, which is the OAS observation mission is needed.

In the Central American nation, the election of judges for both courts has been a flawed process, with lawyers, magistrates, former public officials and businessmen sent to prison for influence peddling and illegal management. These crimes were discovered and investigated by the now-defunct International Commission against Corruption in Guatemala (CICIG). This year’s election of judges is one of the most anticipated and complex processes that Congress has faced for more than four years.

100 cụm từ vựng và từ vựng cần lưu ý trong bài báo này

 1. US (United States) – Hoa Kỳ
 2. Provide – Cung cấp
 3. Million – Triệu
 4. Guatemala – Guatemala
 5. Prevent – Ngăn chặn
 6. Irregular – Không đều đặn
 7. Migration – Di cư
 8. Assistance – Sự giúp đỡ
 9. Funding – Nguyên vốn
 10. Aid – Viện trợ
 11. Address – Địa chỉ, giải quyết
 12. Root – Gốc rễ
 13. Cause – Nguyên nhân
 14. Migrant – Người di cư
 15. Crisis – Khủng hoảng
 16. Cooperation – Sự hợp tác
 17. Initiative – Sáng kiến
 18. Agreement – Thỏa thuận
 19. Support – Hỗ trợ
 20. Development – Phát triển
 21. Economic – Kinh tế
 22. Stability – Ổn định
 23. Investment – Đầu tư
 24. Measure – Biện pháp
 25. Strategy – Chiến lược
 26. Collaboration – Sự hợp tác
 27. Implementation – Sự thực thi
 28. Program – Chương trình
 29. Project – Dự án
 30. Assistance – Sự giúp đỡ
 31. Training – Đào tạo
 32. Capacity – Năng lực
 33. Building – Xây dựng
 34. Institutional – Cơ quan
 35. Strengthening – Tăng cường
 36. Infrastructure – Cơ sở hạ tầng
 37. Effort – Nỗ lực
 38. Resource – Tài nguyên
 39. Allocation – Phân bổ
 40. Transparency – Sự minh bạch
 41. Accountability – Trách nhiệm
 42. Governance – Quản trị
 43. Political – Chính trị
 44. Stability – Ổn định
 45. Collaboration – Sự hợp tác
 46. Border – Biên giới
 47. Security – An ninh
 48. Measure – Biện pháp
 49. Deterrence – Sự răn đe
 50. Agreement – Thỏa thuận
 51. Bilateral – Song phương
 52. Negotiation – Đàm phán
 53. Diplomatic – Ngoại giao
 54. Channel – Kênh
 55. Partnership – Đối tác
 56. Commitment – Cam kết
 57. Assistance – Sự giúp đỡ
 58. Humanitarian – Nhân đạo
 59. Crisis – Khủng hoảng
 60. Address – Địa chỉ, giải quyết
 61. Human – Con người
 62. Rights – Quyền lợi
 63. Protection – Bảo vệ
 64. Vulnerable – Dễ bị tổn thương
 65. Population – Dân số
 66. Integration – Tích hợp
 67. Support – Hỗ trợ
 68. Livelihood – Sinh kế
 69. Opportunity – Cơ hội
 70. Empowerment – Sự ủng hộ
 71. Community – Cộng đồng
 72. Building – Xây dựng
 73. Education – Giáo dục
 74. Healthcare – Chăm sóc sức khỏe
 75. Access – Tiếp cận
 76. Basic – Cơ bản
 77. Services – Dịch vụ
 78. Investment – Đầu tư
 79. Sustainable – Bền vững
 80. Development – Phát triển
 81. Job – Công việc
 82. Creation – Sự tạo ra
 83. Economic – Kinh tế
 84. Opportunity – Cơ hội
 85. Poverty – Nghèo đói
 86. Reduction – Giảm thiểu
 87. Empowerment – Sự ủng hộ
 88. Women – Phụ nữ
 89. Gender – Giới tính
 90. Equality – Bình đẳng
 91. Youth – Thanh niên
 92. Entrepreneurship – Doanh nhân
 93. Innovation – Đổi mới
 94. Technology – Công nghệ
 95. Transfer – Chuyển giao
 96. Climate – Khí hậu
 97. Resilience – Sự phục hồi
 98. Environmental – Môi trường
 99. Protection – Bảo vệ
 100. Sustainable – Bền vững

Các cấu trúc câu và ngữ pháp cần lưu ý trong bài báo

 1. Passive Voice: Dạng bị động thường được sử dụng để tạo sự nhấn mạnh vào hành động được thực hiện đối với nhân vật chính.Ví dụ từ bài báo:
  • “The United States will provide $170 million to Guatemala to prevent irregular migration.” (Mỹ sẽ cung cấp 170 triệu đô la cho Guatemala để ngăn chặn di cư bất hợp pháp.)
 2. Modal Verbs: Động từ hậu định thường được sử dụng để thể hiện khả năng, ý chí, yêu cầu, hay nghĩa vụ.Ví dụ từ bài báo:
  • “The US government plans to allocate the funds…” (Chính phủ Mỹ dự định phân bổ các quỹ…)
 3. Complex Sentences with Subordinate Clauses: Câu phức với mệnh đề phụ thường được sử dụng để trình bày thông tin bổ sung, giải thích hoặc tương quan.Ví dụ từ bài báo:
  • “The project, called Border Security and Migration Management, aims to address the structural causes of migration from the Central American country.” (Dự án, được gọi là An ninh Biên giới và Quản lý Di cư, nhằm mục đích giải quyết nguyên nhân cấu trúc của di cư từ quốc gia Trung Mỹ.)
 4. Relative Clauses: Mệnh đề quan hệ thường được sử dụng để mô tả hoặc xác định một người hoặc vật trong câu.Ví dụ từ bài báo:
  • “It’s not yet clear how the money will be used, nor if it will be sufficient to address the causes of irregular migration from Guatemala, which primarily stem from poverty and violence.” (Chưa rõ tiền sẽ được sử dụng như thế nào, cũng chưa biết nó có đủ để giải quyết nguyên nhân của di cư bất hợp pháp từ Guatemala, chủ yếu bắt nguồn từ nghèo đói và bạo lực.)
 5. Prepositional Phrases: Cụm giới từ thường được sử dụng để mô tả vị trí, thời gian hoặc mục đích.Ví dụ từ bài báo:
  • “The initiative comes amid concerns about the worsening migration crisis in the region.” (Sáng kiến này xuất hiện giữa lo ngại về tình trạng khủng hoảng di cư ngày càng trở nên nghiêm trọng ở khu vực.)
 6. Conditional Sentences: Câu điều kiện thường được sử dụng để diễn đạt điều kiện và hậu quả giả định.Ví dụ từ bài báo:
  • “If the project is successful, it could help reduce migration flows to the United States.” (Nếu dự án thành công, có thể giúp giảm dòng chảy di cư đến Hoa Kỳ.)

Các cấu trúc câu và ngữ pháp này sẽ giúp bạn hiểu và phân tích bài báo một cách hiệu quả.

Bài tập

Điền từ vào chỗ trống:

The _______ government has announced a significant allocation of _______ , totaling $170 million, to address the _______ of _______ from _______. This _______ is part of a larger project named _______. The _______ is to tackle the _______ in Guatemala that lead to _______ and _______ , the primary _______ of irregular migration. Despite _______ about the _______ in the region, the _______ could potentially make a substantial _______ if successful. However, it’s crucial to _______ that the _______ of the _______ and the _______ of the project remain uncertain. _______ and _______ may _______ the process, raising questions about the _______ of the _______. Nevertheless, there is hope that this _______ in _______ and _______ will lead to _______ for both Guatemala and the _______.

Các từ vựng phải điền

impactgovernmentvulnerabilitiesviability
notefundspovertysolution
effectivenessstructural causesviolenceinvestment
irregular migrationfundingdriversinfrastructure
Guatemalaimplementationconcernsinitiative
social programsEnvironmental assessmentsworsening migration crisisBorder Security and Migration Management
positive outcomespolitical gridlockprojectaim
United Statescomplicate
Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN