Líu lưỡi với bài tập Speaking này

Líu lưỡi với bài tập Speaking này

Bài tập "Tongue Twister" (tức là bài tập gập lưỡi) là một loại bài tập để cải thiện khả năng phát âm và nói chính xác trong tiếng Anh.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

liu-luoi-voi-bai-tap-speaking-nay-99

Bài tập “Tongue Twister” (tức là bài tập gập lưỡi) là một loại bài tập để cải thiện khả năng phát âm và nói chính xác trong tiếng Anh.

Đọc thêm về IELTS Speaking.

Bài tập này giúp bạn rèn luyện khả năng phát âm, tốc độ nói, và khả năng lưu loát trong việc sử dụng tiếng Anh. Hãy thử đọc các câu này một cách nhanh chóng và liên tục để cải thiện kỹ năng của bạn.

She sells seashells by the seashore.

2.How can a clam cram in a clean cream can?

3.Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn’t very fuzzy, was he?

4.Six slippery snails slid slowly seaward.

5.Unique New York.

6.Black bug bleeds black blood. What color blood does a blue bug bleed?

7.Red lorry, yellow lorry.

liu-luoi-voi-bai-tap-speaking-nay-2

A black cat sat on a mat and ate a fat rat.

9.Betty Botter bought some butter, but she said, “This butter’s bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better.” So, she bought a bit of butter better than her bitter butter, and it made her batter better. So, Betty Botter bought a bit of better butter.

10.Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?

11.I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits.

12.How can a can can a can into an uncanny can?

13.I thought a thought, but the thought I thought wasn’t the thought I thought I thought.

14.If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?

15.She stood on the balcony inexplicably mimicking him hiccuping, and amicably welcoming him home.

16.How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

liu-luoi-voi-bai-tap-speaking-nay-3

I wish to wash my Irish wristwatch.

18.Lesser leather never weathered wetter weather better.

liu-luoi-voi-bai-tap-speaking-nay-4

19.A proper copper coffee pot.

20.Red leather, yellow leather.

21.How can a can can can? A can can can a can

22.The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.

23.The seething sea ceaseth and thus the seething sea sufficeth us.

24.A box of mixed biscuits, a mixed biscuit box.

25.The great Greek grape growers grow great Greek grapes.

26.The big black bug bleeds black blood.

27.A skunk sat on a stump. The stump thought the skunk stunk. The skunk thought the stump stunk. What stunk?

liu-luoi-voi-bai-tap-speaking-nay-1

28.Freshly-fried flying fish.

Vậy, muốn biết thế nào là chuẩn? Sử dụng https://ant-edu.ai/ để biết mình phát âm có chuẩn không. Nếu chưa đăng ký được thì nhắn Zalo cho Khoa để Khoa hỗ trợ.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN