100 câu bài tập thì Hiện tại đơn giới hạn 120 phút

Bài kiểm tra thì hiện tại đơn này rất đơn thuần. Hợp với các bạn đang học chương trình tiếng Anh phổ thông. Tuy nhiên các bạn học và luyện IELTS cũng có thể nghiên cứu thử, vì nếu không nắm được thì này thì IELTS của các bạn chỉ dưới 2.0 IELTS.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN