Bài thi IELTS Writing là một trong bốn bài thi IELTS nhưng không phải ai cũng biết tiêu chí chấm IELTS Writing.

IELTS là một trong những kỳ thi tiếng Anh phổ biến và uy tín nhất trên thế giới. Đặc biệt, phần thi IELTS Writing đóng vai trò quan trọng, giúp đánh giá khả năng viết lách của thí sinh. Để đạt được số điểm mong muốn, thí sinh cần hiểu rõ tiêu chí chấm IELTS Writing. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tiêu chí này.

Xem thêm Writing để đọc thêm nhiều bài viết khác cùng chủ để Writing.

1. Giới thiệu chung IELTS Writing:

IELTS Writing gồm hai phần: Task 1 và Task 2. Trong Task 1, thí sinh Academic cần viết mô tả về biểu đồ, bảng số liệu hoặc quá trình, trong khi thí sinh General Training cần viết một lá thư. Task 2 đòi hỏi mọi thí sinh viết một bài luận.

Task 1 và Task 2 trong IELTS Writing

Phần viết trong bài thi IELTS là một phần quan trọng giúp đánh giá khả năng viết lách của thí sinh. IELTS Writing bao gồm hai nhiệm vụ chính: Task 1 và Task 2. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào cả hai nhiệm vụ này và cách chuẩn bị hiệu quả.

1. Task 1: Mô tả biểu đồ, bảng số liệu (Academic) hoặc viết lá thư (General Training)

Task 1 trong IELTS Writing: Bí mật của Viết Biểu Đồ và Lá Thư

Task 1 là phần đầu tiên trong bài thi IELTS Writing và yêu cầu thí sinh thể hiện khả năng viết một cách chính xác và có hệ thống. Nhiệm vụ này khác nhau đối với thí sinh Academic và thí sinh General Training.

1. Thí sinh Academic: Phân Tích và Mô Tả Biểu Đồ, Bảng Số Liệu hoặc Quá Trình

Thí sinh Academic thường phải làm việc với một biểu đồ, bảng số liệu hoặc quá trình. Điều quan trọng là đọc và hiểu thông tin trong tài liệu và sau đó mô tả những điểm quan trọng và sự thay đổi chính trong tài liệu. Việc sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp để diễn đạt thông tin một cách chính xác là yếu tố quan trọng.

2. Thí sinh General Training: Viết Lá Thư dựa trên Tình Huống Cụ Thể

Thí sinh General Training sẽ nhận một tình huống cụ thể và viết một lá thư tương ứng. Điều quan trọng là thể hiện sự lựa chọn từ vựng và ngữ pháp phù hợp dựa trên tình huống cho trước. Thí sinh cần chắc chắn rằng họ hiểu rõ mục tiêu và người đích của lá thư.

Lời khuyên chung cho Task 1:

Task 1 là bài viết khá khó và đòi hỏi sự chú tâm và luyện tập. Thực hành viết các loại tài liệu và lá thư sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đối mặt với phần này trong kỳ thi IELTS.

2. Task 2: Bài luận (Both Academic và General Training)

Task 2 trong IELTS Writing: Nghệ Thuật Viết Bài Luận

Task 2 là phần thứ hai của bài thi IELTS Writing và thách thức thí sinh bằng yêu cầu viết một bài luận về một chủ đề cụ thể. Trong bài luận này, thí sinh phải thể hiện quan điểm cá nhân và đảm bảo rằng bài viết của họ có tính logic và sự thuyết phục.

Các yếu tố quan trọng trong Task 2:

  1. Làm rõ quan điểm cá nhân: Bài luận của bạn phải thể hiện quan điểm mạnh mẽ và rõ ràng về chủ đề được đề cập. Không nên mơ hồ hoặc lưỡng lự về quan điểm của bạn.
  2. Lý do hóa quan điểm: Bạn cần cung cấp lý do hoặc bằng chứng để ủng hộ quan điểm của mình. Sử dụng ví dụ cụ thể hoặc dẫn chứng để minh họa và làm cho quan điểm trở nên thuyết phục.
  3. Tổ chức bài luận: Phân chia bài viết thành ba phần chính: giới thiệu, phần thân bài (nơi bạn trình bày quan điểm và lý do) và kết luận. Sử dụng từ nối để kết nối các ý và đảm bảo sự liên kết logic trong bài luận.
  4. Từ vựng và ngữ pháp phù hợp: Sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp với chủ đề và bài luận. Điều này không chỉ làm cho bài viết dễ đọc mà còn thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác.
  5. Chú ý đến thời gian: Quản lý thời gian một cách hiệu quả để hoàn thành bài viết trong thời gian giới hạn.

Bài luận Task 2 của IELTS Writing là một cơ hội để thể hiện khả năng phân tích, lập luận và thuyết phục của bạn. Bằng cách luyện tập thường xuyên và tham khảo các bài viết mẫu, bạn có thể nâng cao kỹ năng viết và tự tin hơn khi tiến gần đến mục tiêu IELTS của mình.

IELTS Writing không chỉ đánh giá khả năng viết của bạn mà còn đánh giá khả năng tự quản lý thời gian và xử lý tình huống thực tế. Hy vọng rằng thông qua những lời khuyên này, bạn có thể tự tin hơn khi tiến gần hơn đến mục tiêu IELTS của mình.

2. Tiêu chí chấm IELTS Writing

Tiêu chí chấm được chia thành bốn tiêu chí chính:

Task Achievement (Task 1) / Task Response (Task 2)

Điểm nổi bật: Thí sinh cần trả lời đầy đủ và chính xác câu hỏi, đặc biệt là trong Task 2. Đối với Task 1, việc hiểu rõ và phân tích dữ liệu là quan trọng

Task Achievement (Task 1 trong IELTS Academic) và Task Response (Task 2 cho cả Academic và General Training) là một trong bốn tiêu chí chấm điểm quan trọng trong bài thi IELTS Writing. Điều quan trọng nhất trong hai tiêu chí này là khả năng trả lời câu hỏi hoặc nhiệm vụ một cách đầy đủ và chính xác.

Task Achievement (Task 1 – IELTS Academic):

Trong Task 1 của IELTS Academic, thí sinh thường cần mô tả biểu đồ, bảng số liệu hoặc quá trình nào đó. Điểm nổi bật của tiêu chí Task Achievement ở đây là thí sinh phải hiểu rõ thông tin trong tài liệu và trình bày mô tả một cách chính xác. Điều này đòi hỏi khả năng chọn ra thông tin quan trọng, tổ chức bài viết một cách có logic và sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp.

Task Response (Task 2 – Cả Academic và General Training):

Trong Task 2, thí sinh phải viết một bài luận về một chủ đề cụ thể. Điểm nổi bật của tiêu chí Task Response là thí sinh phải trả lời câu hỏi hoặc nhiệm vụ một cách rõ ràng và chính xác. Điều này đòi hỏi họ phải hiểu rõ yêu cầu của đề bài, trình bày quan điểm cá nhân một cách logic và lý do hóa quan điểm của họ.

Lời khuyên chung:

Khả năng thực hiện tốt Task Achievement hoặc Task Response là yếu tố quan trọng để đạt được điểm cao trong phần viết của bài thi IELTS. Luyện tập và hiểu rõ yêu cầu của nhiệm vụ là điều quan trọng để thành công.

Coherence and Cohesion

Điểm nổi bật: Đây là tiêu chí về cách sắp xếp ý và sự liên kết giữa các ý. Thí sinh cần sử dụng các từ nối và cụm từ liên quan một cách hợp lý.

Coherence and Cohesion trong IELTS Writing: Khả Năng Sắp Xếp Ý và Liên Kết Logic

Coherence and Cohesion (Sự liên kết và Sắp xếp ý) là một trong bốn tiêu chí chấm điểm quan trọng trong bài thi IELTS Writing. Điểm nổi bật của tiêu chí này là cách thí sinh sắp xếp ý và tạo sự liên kết hợp lý giữa các ý trong bài viết.

Coherence (Sự Liên Kết):

Sự liên kết trong bài viết đề cập đến cách các câu và đoạn văn được kết nối với nhau. Điều này đòi hỏi sự sắp xếp các ý một cách hợp lý để người đọc có thể theo dõi logic của bài viết. Để đạt được điểm cao về sự liên kết, thí sinh cần sử dụng các từ nối, cụm từ liên quan, và kỹ thuật sắp xếp ý một cách có logic. Ví dụ, sử dụng từ “tuy nhiên” để chỉ sự tương phản giữa hai ý, hoặc từ “nói chung” để kết luận một quyết định.

Cohesion (Sự Sắp Xếp Ý):

Sự sắp xếp ý đề cập đến cách các câu và từ được sắp xếp để tạo nên một bài viết có tính logic và thuyết phục. Thí sinh cần chú trọng đến cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp để liên kết ý trong bài viết. Sử dụng đại từ, từ nối, và cụm từ liên quan một cách đúng đắn giúp bài viết trở nên dễ đọc và hiểu.

Lời khuyên chung:

Coherence and Cohesion là yếu tố quan trọng giúp bài viết trở nên rõ ràng và thuyết phục. Thành thạo khả năng này sẽ giúp thí sinh đạt được điểm cao trong bài thi IELTS Writing.

Lexical Resource

Điểm nổi bật: Đánh giá từ vựng của thí sinh. Từ vựng phải phong phú, chính xác và phù hợp với ngữ cảnh.

Lexical Resource trong IELTS Writing: Quyền Năng của Từ Vựng

Lexical Resource là một trong bốn tiêu chí quan trọng được sử dụng để đánh giá bài thi IELTS Writing. Tiêu chí này tập trung vào khả năng sử dụng từ vựng của thí sinh. Điểm nổi bật của Lexical Resource là từ vựng cần phải phong phú, chính xác và phù hợp với ngữ cảnh.

Phong phú về từ vựng:

Để đạt điểm cao, thí sinh cần sử dụng sự đa dạng trong từ vựng. Thay vì lặp lại cùng một từ hoặc cụm từ, họ nên sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc từ cùng một họ từ. Điều này giúp bài viết trở nên thú vị hơn và thể hiện khả năng sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ.

Chính xác và phù hợp với ngữ cảnh:

Sử dụng từ vựng chính xác rất quan trọng để tránh hiểu lầm hoặc mất điểm. Thí sinh cần đảm bảo rằng từ vựng họ chọn phù hợp với ngữ cảnh cụ thể của bài viết. Điều này đòi hỏi khả năng phân biệt nghĩa của các từ đồng nghĩa và biết cách sử dụng chúng một cách đúng đắn.

Lời khuyên chung:

Khả năng sử dụng từ vựng là một yếu tố quan trọng để tạo nên bài viết xuất sắc trong IELTS Writing. Thành thạo Lexical Resource giúp bài viết của bạn trở nên sâu sắc, chính xác và thuyết phục, góp phần quan trọng vào việc đạt được số điểm mong muốn trong kỳ thi này.

Grammatical Range and Accuracy

Điểm nổi bật: Đánh giá cấu trúc và độ chính xác của ngữ pháp. Thí sinh cần sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp và tránh lỗi cơ bản.

Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing: Quyền Năng của Ngữ Pháp

Grammatical Range and Accuracy (Khoảng và Độ Chính Xác Ngữ Pháp) là một trong bốn tiêu chí chấm điểm quan trọng trong bài thi IELTS Writing. Tiêu chí này tập trung vào đánh giá cấu trúc ngữ pháp và độ chính xác của ngữ pháp trong bài viết. Điểm nổi bật ở đây là thí sinh cần sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp và tránh lỗi cơ bản.

Cấu trúc ngữ pháp đa dạng:

Để đạt điểm cao, thí sinh cần sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Thay vì sử dụng cách diễn đạt ngữ pháp giới hạn, họ nên thể hiện khả năng linh hoạt trong việc sử dụng cấu trúc câu khác nhau. Điều này làm cho bài viết trở nên phong phú và thú vị hơn.

Độ chính xác ngữ pháp:

Sử dụng ngữ pháp chính xác rất quan trọng để tránh lỗi cơ bản và hiểu lầm ngữ pháp. Thí sinh cần chú trọng đến việc sử dụng thì, thể, cấu trúc câu, và cách kết hợp từ vựng với ngữ pháp. Việc sử dụng ngữ pháp sai sẽ ảnh hưởng đến độ thuyết phục và đúng đắn của bài viết.

Lời khuyên chung:

Khả năng sử dụng ngữ pháp đúng và đa dạng là một yếu tố quan trọng để bài viết trở nên rõ ràng, chính xác và thuyết phục trong IELTS Writing. Thành thạo Grammatical Range and Accuracy giúp thí sinh đạt được số điểm cao trong bài thi này.

3. Lời khuyên cho thí sinh

Để tối ưu số điểm theo các tiêu chí trên, thí sinh cần:

Luyện tập thường xuyên: Viết ít nhất một bài mỗi ngày và tự kiểm tra hoặc nhận xét từ người khác.

Mở rộng từ vựng: Đọc nhiều nguồn thông tin để học thêm từ vựng và cấu trúc mới.

Hiểu rõ đề bài: Dành thời gian đọc hiểu đề bài trước khi bắt đầu viết.

Phát triển kỹ năng tổ chức ý: Luyện tập viết dàn ý trước khi bắt đầu bài viết.

Chịu khó giao lưu với các thấy cô giáo dạy IELTS, các thầy cô rất hay chữa bài Writing cho các bạn như Ms Thương English, cô Linh Phương.

Kết luận

Hiểu rõ tiêu chí chấm IELTS Writing là yếu tố quan trọng giúp thí sinh tối ưu số điểm của mình. Qua bài viết này, hy vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan và sẵn sàng chinh phục phần thi IELTS Writing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN