Các từ vựng Entertainment được tham khảo từ sách IELTS Test Plus, Road to IELTS và tạp chí The Economist. Các bạn nên sử dụng nhiều cách khác nhau để học thuộc các cụm từ vựng và tìm các từ đồng nghĩa với các từ vựng đó.

Sau đây là 40 từ vựng Entertainment nên học trong Tuần 1

Từ VựngDịch Tiếng Việt
Big-budget film releasesSự phát hành phim bom tấn
Gained momentumĐã thu hút nhiều sự chú ý
Garner significant media attentionNhận được mức độ phủ sóng báo chí cao
Leisurely activitiesThú tiêu khiển phù phiếm
On-site fansNhững người tham gia sự kiện trực tiếp
Chase fameTheo đuổi sự nổi tiếng
Spark interestGây ra sự hứng thú
Outdoor leisure activitiesCác hoạt động giải trí ngoài trời
Pursue one’s passion forTheo đuổi sở thích
Be passionate aboutThích cái gì đó một cách quá mức
A cinephileNgười ham phim điện ảnh
Musical groupsNhóm nhạc
Hunt for movies and entertainmentTìm kiếm phim truyện và giải trí
Offer amusement and diversionCho thấy sự nhàm chán và thiếu nghiêm túc
Scrollable image collectionsThư viện ảnh
CollectionTiết mục
Find immense satisfaction inNhận được sự thỏa mãn từ
Remain largely unnoticed byVẫn hầu như vô hình với
RenownedNổi tiếng
Profitable endorsement agreementsHợp đồng đại diện thương hiệu có giá trị cao
Deliver entertainment to viewersPhân phối giải trí cho người tiêu dùng
ExcitementSự phấn khởi
Stream recent movies onlinePhát hành phim gần đây trực tuyến
The spread of cable televisionSự phát triển của truyền hình cáp
Become prevalentTrở nên phổ biến
The primary source of entertainmentHình thức giải trí chủ yếu
Undermined the authority of the broadcastersLàm suy yếu sức mạnh của các đài truyền hình
Have deeper meaningCó nhiều tiếng vang hơn
Entertainment companiesCông ty giải trí
Coveted musical talentKhả năng âm nhạc tuyệt vời, hiếm có
Splurge on luxuriesCó thể chi trả những thứ xa hoa
Spending on leisure activitiesChi tiêu giải trí
Indulge in leisure activitiesTận hưởng các hoạt động giải trí
Democratized music accessLàm cho âm nhạc có thể truy cập được bởi tất cả mọi người
Practically costlessGần như miễn phí
Endeavor to uplift spiritsCố gắng giữ vững tinh thần
Online streaming platformDịch vụ phát trực tuyến
Innovation that disrupts existing normsHuỷ diệt sự sáng tạo
Dated contentNội dung cũ rích
Challenge conventionsPhá vỡ khuôn khổ

Bài tập luyện tập

 1. Big-budget film releases often ________ significant media attention.
 2. ________ activities such as hiking and picnicking are favored by many during weekends.
 3. A cinephile is someone who ________.
 4. Musical groups often ________ for movies and entertainment.
 5. ________ image collections are common on social media platforms.
 6. Many people ________ outdoor leisure activities to escape urban life.
 7. Some individuals ________ for fame through social media platforms.
 8. ________ endorsement agreements can be very lucrative for celebrities.
 9. Cable television has ________ as the primary source of entertainment.
 10. ________ entertainment companies often seek out coveted musical talent.
 11. Online streaming platforms have ________ music access.
 12. ________ spending on leisure activities can be seen as indulgent.
 13. ________ has become a popular way to watch movies in recent years.
 14. The authority of broadcasters has been ________ by the spread of cable television.
 15. Renowned actors often ________ immense satisfaction in their craft.
 16. Some people remain largely unnoticed by others but ________ their passion for certain hobbies.
 17. Online streaming platforms have ________ the way people consume entertainment.
 18. Dated content may not ________ for today’s audiences.
 19. Some individuals ________ splurging on luxuries as part of their leisure activities.
 20. ________ innovation can challenge conventions and disrupt existing norms.
 21. Many individuals pursue their passion for hobbies and interests ________.
 22. Leisure activities can offer amusement and diversion, ________ spirits.
 23. Some people are passionate about ________ and frequently attend film festivals.
 24. Pursuing one’s passion for music may lead to ________ endorsement agreements.
 25. The excitement surrounding big-budget film releases often ________ before their premiere.
 26. Outdoor leisure activities ________ interest among nature enthusiasts.
 27. On-site fans eagerly await the arrival of their favorite celebrities at events.
 28. Scrollable image collections allow users to ________ various photographs.
 29. Profitable endorsement agreements can ________ celebrities’ income significantly.
 30. ________ spending on leisure activities can be seen as a form of self-care.
 31. Some individuals hunt for movies and entertainment ________.
 32. Some forms of entertainment have ________ deeper meaning for audiences.
 33. The spread of cable television has ________ traditional broadcasters’ influence.
 34. Coveted musical talent is often pursued by ________ companies.
 35. Some individuals ________ leisure activities to relax and unwind after a busy week.
 36. The democratization of music access has made it ________ for everyone.
 37. Some individuals endeavor to uplift spirits by ________ leisure activities.
 38. Some people challenge conventions by ________ dated content in new ways.
 39. Streaming recent movies online has ________ the film industry.
 40. Some individuals spark interest by engaging in innovative leisure activities.

Đáp án

 1. Gained momentum
 2. Leisurely
 3. Pursue one’s passion for
 4. Hunt for
 5. Scrollable
 6. Enjoy
 7. Chase fame
 8. Profitable
 9. Become prevalent
 10. Renowned
 11. Democratized
 12. Splurging on
 13. Stream
 14. Undermined
 15. Find immense satisfaction in
 16. Remain largely unnoticed by
 17. Disrupted
 18. Appeal
 19. Indulge in
 20. Innovative
 21. Practically costless
 22. Endeavor to uplift
 23. Being a cinephile
 24. Lucrative
 25. Excites
 26. Spark
 27. Await
 28. Browse through
 29. Increase
 30. Spending on
 31. And entertainment
 32. Have deeper meaning
 33. Diminished
 34. Entertainment
 35. Indulge in
 36. Accessible
 37. Indulging in
 38. Reimagining
 39. Revolutionized
 40. Sparking

Ứng dụng để viết đoạn văn

In today’s ever-evolving entertainment landscape, the realm of big-budget film releases has gained momentum like never before. Each blockbuster strives to garner significant media attention and captivate audiences worldwide. However, amidst the hustle and bustle of chasing fame, there lies a quieter appreciation for leisurely activities and outdoor leisure activities.

Trong bối cảnh giải trí ngày nay luôn thay đổi, lĩnh vực phát hành phim với ngân sách lớn đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ chưa từng có. Mỗi bộ phim bom tấn đều cố gắng thu hút sự chú ý lớn từ phương tiện truyền thông và thu hút khán giả trên toàn thế giới. Tuy nhiên, giữa sự hối hả và nhộn nhịp của việc theo đuổi danh tiếng, cũng tồn tại một sự đánh giá yên bình hơn với các hoạt động giải trí thoải mái và hoạt động giải trí ngoài trời.

While on-site fans eagerly anticipate the next cinematic spectacle, there’s also a growing community of individuals who pursue their passion for cinema in a more intimate manner. These individuals are passionate about film, often referred to as cinephiles. They hunt for movies and entertainment beyond the mainstream, finding immense satisfaction in curated scrollable image collections or hidden gems that remain largely unnoticed by the masses.

Trong khi người hâm mộ trên hiện trường đang nóng lòng chờ đợi sự kiện điện ảnh tiếp theo, cũng có một cộng đồng ngày càng lớn của những người theo đuổi đam mê với điện ảnh một cách gần gũi hơn. Những người này đam mê với điện ảnh, thường được gọi là những người yêu điện ảnh. Họ săn tìm các bộ phim và nội dung giải trí ngoài dòng chính, tìm thấy sự hài lòng to lớn trong các bộ sưu tập hình ảnh cuộn dọc được tạo ra một cách kỹ lưỡng hoặc những viên ngọc quý ẩn mình mà chủ yếu không được chú ý bởi đám đông.

Similarly, in the realm of music, while musical groups with profitable endorsement agreements aim to deliver entertainment to viewers and generate excitement, there are those who seek renowned and coveted musical talent for a more personal connection. They splurge on luxuries like concert tickets and spending on leisure activities related to their favorite bands, indulging in the euphoria that live performances bring.

Tương tự, trong lĩnh vực âm nhạc, trong khi các nhóm nhạc với các hợp đồng tài trợ có lợi nhuận nhằm mang lại giải trí cho người xem và tạo ra sự hứng thú, cũng có những người tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ để tạo ra một mối quan hệ cá nhân hơn. Họ tiêu tiền cho các món xa xỉ như vé concert và chi tiêu cho các hoạt động giải trí liên quan đến ban nhạc yêu thích của họ, thưởng thức niềm vui mà các buổi biểu diễn trực tiếp mang lại.

The spread of cable television and the rise of online streaming platforms have become prevalent, challenging the authority of broadcasters and democratizing music access in ways previously unimaginable. Now, entertainment is practically costless, with a myriad of options available at the touch of a button.

Sự lan truyền của truyền hình cáp và sự bùng nổ của các nền tảng phát sóng trực tuyến đã trở nên phổ biến, thách thức sự quyền lực của các nhà phát thanh và làm cho việc truy cập âm nhạc trở nên dễ dàng hơn trong các cách mà trước đây khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ, giải trí gần như không tốn kém, với vô số lựa chọn có sẵn chỉ cần chạm vào một nút.

In this age of innovation that disrupts existing norms, dated content struggles to keep up, while new avenues endeavor to uplift spirits and challenge conventions. Despite the changes, one thing remains constant – the pursuit of entertainment in all its forms, whether through blockbuster films or indie masterpieces, mainstream hits or niche delights. It’s an ever-evolving journey, but one that continues to captivate and inspire us all.

Trong thời đại đổi mới gây rối lên các quy ước hiện có, nội dung cũ gặp khó khăn trong việc duy trì, trong khi những con đường mới nỗ lực nâng cao tinh thần và thách thức các quy ước. Mặc dù có những thay đổi, một điều vẫn không thay đổi – sự theo đuổi của giải trí trong tất cả các hình thức của nó, dù là thông qua các bộ phim bom tấn hoặc kiệt tác độc lập, các tác phẩm nổi tiếng hay niềm vui đặc biệt. Đó là một hành trình không ngừng phát triển, nhưng vẫn tiếp tục thu hút và truyền cảm hứng cho chúng ta.

Đọc lại bài trước: Từ vựng nâng cao IELTS chủ đề Education Tuần 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN