10 bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling

10-bai-tập-ielts-reading-dạng-gap-filling

10 bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling

IELTS Reading dạng Gap Filling là một trong những dạng bài phổ biến và chắc chắn sẽ xuất hiện trong các bài thi IELTS với tỷ lệ 100%.

Sau đây là tổng hợp 10 bài luyện tập IELTS Reading dạng Gap Filling. Có đáp án. Các bạn đăng nhập bằng gmail để làm bài.

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 1:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.gle/iqWmyscvdZGGNheE7

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 2:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.gle/LWfyEZfRQYZG78cZA

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 3:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/Y25PP8L2mP

Làm bài trên website tại đây:

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 4:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/2LU4yW5g93

Làm bài trên website tại đây:

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 5:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/shW0K8PjV8

Làm bài trên website tại đây:

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 6:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/02R28jkAVt

Làm bài trên website tại đây:

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 7:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/q749VQ7EQk

Làm bài trên website tại đây:

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 8:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/UZxTC0C8jQ

Làm bài trên website tại đây:

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 9:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/shW0K8PjV8

Làm bài trên website tại đây:

Bài tập IELTS Reading dạng Gap Filling số 10:

Nếu các bạn không thấy bài tập xuất hiện trong website thì hãy vào link này:

https://forms.office.com/r/FViQM23F5E

Làm bài trên website tại đây:

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN ƯU ĐÃI VÀ TƯ VẤN
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ