IELTS Writing Task 1 Line Graph: Smartphones

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Smartphones

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh phân tích biểu đồ về số lượng điện thoại thông minh bán ra hàng tháng của bốn thành phố trong năm 2021.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-smartphones-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh phân tích biểu đồ về số lượng điện thoại thông minh bán ra hàng tháng của bốn thành phố trong năm 2021. Thí sinh cần mô tả xu hướng, so sánh số liệu và nhận xét về biến động doanh số giữa các thành phố, chú trọng vào các điểm nổi bật.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Smartphones

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires candidates to analyze a chart showing the monthly sales of smartphones in four cities in 2021. Candidates need to describe trends, compare figures, and comment on sales fluctuations between the cities, focusing on the key highlights.

You should write at least 150 words.

ThángHà NộiTP. Hồ Chí MinhĐà NẵngCần Thơ
Tháng 18,5123,22,8
Tháng 27,811,532,6
Tháng 39,213,23,53
Tháng 48,912,73,42,9
Tháng 59,5133,63,1
Tháng 68,712,33,32,9
Tháng 79,112,83,43
Tháng 89,313,13,53,1
Tháng 98,812,63,32,9
Tháng 109,2133,53
Tháng 119,413,33,63,1
Tháng 129,713,53,73,2
ielts-writing-task-1-line-graph-smartphones

Bài tham khảo 1

Introduction

The line graph illustrates the number of smartphones sold each month in 2021 across four cities in Vietnam: Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Can Tho.

Overview

Overall, Ho Chi Minh City consistently sold the highest number of smartphones throughout the year, while Can Tho had the lowest sales figures. Hanoi and Da Nang exhibited more moderate sales, with Hanoi generally outperforming Da Nang. All cities showed some fluctuations in sales, but the general trend was an increase towards the end of the year.

Body 1

In January, Ho Chi Minh City led with 12,000 smartphones sold, followed by Hanoi with 8,500, Da Nang with 3,200, and Can Tho with 2,800. Ho Chi Minh City’s sales peaked in March at 13,200 units, slightly dropping in the following months but remaining strong, ending the year with 13,500 units in December. Hanoi’s sales mirrored this trend to some extent, peaking at 9,500 units in May before a minor decline, then rising again to close the year at 9,700 units.

Body 2

Da Nang’s smartphone sales were relatively stable, starting at 3,200 units in January, dipping slightly in February, and then gradually increasing, reaching 3,700 units by December. Can Tho had the lowest sales figures throughout the year, starting at 2,800 units in January, experiencing a minor decrease to 2,600 units in February, and then a gradual rise, finishing the year at 3,200 units in December. The data indicates that while there were fluctuations in sales figures throughout the year, all cities saw an upward trend in smartphone sales as the year progressed.

Bài tham khảo 2

The line graph illustrates the number of smartphones sold monthly in 2021 across four cities in Vietnam: Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Can Tho.

Overall, Ho Chi Minh City consistently had the highest smartphone sales each month, while Can Tho had the lowest. Sales in Hanoi and Da Nang showed some fluctuations but remained relatively stable throughout the year.

In January, Ho Chi Minh City sold 12,000 smartphones, the highest number among the four cities. This number fluctuated slightly but generally increased, peaking at 13,500 units in December. Hanoi started with 8,500 units in January, saw a dip to 7,800 in February, then experienced fluctuations before reaching 9,700 units in December.

Da Nang and Can Tho had lower sales figures compared to the other two cities. Da Nang began with 3,200 units in January, dropped slightly in February, and then gradually increased, ending the year with 3,700 units. Similarly, Can Tho’s sales were the lowest, starting at 2,800 units in January, and despite some minor fluctuations, the number of units sold increased gradually to 3,200 units by December.

In summary, while Ho Chi Minh City led in smartphone sales throughout the year, all four cities exhibited a general trend of increased sales by the end of 2021.

Bài tham khảo 3

The line graph illustrates the monthly sales figures of smartphones in four cities in Vietnam—Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Can Tho—throughout the year 2021.

Overall, Ho Chi Minh City consistently had the highest smartphone sales, while Can Tho recorded the lowest. Although there were fluctuations in the sales numbers for all cities, the general trend was an increase towards the end of the year.

In the first half of 2021, Ho Chi Minh City’s smartphone sales started at 12,000 units in January and fluctuated slightly, reaching a low of 11,500 units in February before climbing to 13,000 units by May. Hanoi also saw variations, starting at 8,500 units, dipping in February, and peaking at 9,500 units in May. Da Nang and Can Tho had lower sales, with Da Nang’s numbers ranging from 3,000 to 3,600 units and Can Tho’s fluctuating between 2,600 and 3,100 units during this period.

In the latter half of the year, Ho Chi Minh City continued to lead with its sales peaking at 13,500 units in December. Hanoi’s sales followed a similar pattern, ending the year at 9,700 units. Da Nang and Can Tho maintained their positions with relatively steady but lower sales figures, ending December with 3,700 and 3,200 units, respectively.

In conclusion, while all four cities experienced some fluctuations in smartphone sales throughout the year, Ho Chi Minh City consistently recorded the highest sales figures, followed by Hanoi, Da Nang, and Can Tho.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN