Cách làm IELTS Writing Task 1 dạng LINE Graph

Cách làm IELTS Writing Task 1 dạng LINE Graph

Để làm IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph, bạn cần: 1. Giới thiệu biểu đồ (paraphrase đề bài); 2. Mô tả xu hướng chính (trends); 3. So sánh số liệu nổi bật; 4. Đưa ra các chi tiết quan trọng (số liệu cụ thể); 5. Kết luận (tóm tắt). Chú ý tính mạch lạc, rõ ràng và tránh lỗi ngữ pháp.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-dang-line-graph

Để làm IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph, bạn cần: 1. Giới thiệu biểu đồ (paraphrase đề bài); 2. Mô tả xu hướng chính (trends); 3. So sánh số liệu nổi bật; 4. Đưa ra các chi tiết quan trọng (số liệu cụ thể); 5. Kết luận (tóm tắt). Chú ý tính mạch lạc, rõ ràng và tránh lỗi ngữ pháp.

Xác định cấu trúc chung dạng bài Line Graph.

Có nhiều cấu trúc mà các thầy cô dạy IELTS dạy các bạn. Nhưng tổng kết thì nó thường được chia ra làm 4 đoạn hoặc 5 đoạn. Trong bài này chúng ta sẽ đi vào việc viết 4 đoạn sâu hơn. Một số bài ví dụ mà The Real IELTS viết mẫu cho các bạn có thể là 5 đoạn. Tuy nhiên dù 4 hay 5 đoạn vẫn không thể thoát ra được một dạng cấu trúc đó là:

INTRO – OVERVIEW – BODY 1- BODY 2

INTRO: IETLS Writing Task 1 LINE Graph

Chỉ cần viết từ 1 đến 2 câu. Thường các bạn sẽ viết lại câu gốc của đề bài nhưng phải viết thế nào mà không thay đổi nghĩa của câu gốc trong đề bài. Nếu bạn cảm thấy quen thì nó giống với bài tập viết lại câu giữ nguyên ý trong các bài tập tiếng Anh học ở trong trường học.

OVERVIEW: IETLS Writing Task 1 LINE Graph

Viết từ 1 đến 2 câu giới thiệu xu hướng nổi bật của biểu đồ LINE Graph trong đề bài.

BODY: IETLS Writing Task 1 LINE Graph

Viết dàn ý, nhóm các dữ liệu trong biểu đồ lại và phân tích biểu đồ đó nhằm rút ra kết luận cho bài viết Task. Mỗi đoạn Body này tìm cách viết được khoảng từ 2 đến 4 câu.

Phân tích – Lập dàn ý – Viết – Kiểm Tra lại

Đối với dạng LINE Graph nhìn một lần trong đầu chúng ta phải nhảy ra luôn dạng phân tích như sau:

Dạng: Line Graph. Được vẽ trục tung và trục hoành. Đơn vị tính bằng mét, gam hay gì? Chủ đề hoặc đối tượng cần phân tích ra sao? Nên sử dụng thì ngữ pháp nào?

Lập dàn ý cho phần tổng quan (overview) và phần body. Phần tổng quan phải nói lên xu hướng, điểm nổi bật. Phần body thì phải tìm chọn số liệu, và phải chia body như thế nào cho logic.

Sau đó thì triển khai viết như những gì đã chuẩn bị bên trên.

Kiểm tra lại bài viết xem bài viết có đúng và đủ không? Bạn phải đọc tất cả các dòng chữ được đánh dấu đỏ trong bài viết: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì? để biết được giám khảo sẽ chấm điểm gì cho bạn. Bạn hãy làm được đầy đủ các yếu tố đó thì bạn có thể đạt điểm tối đa trong task 1.

Cũng trong bài viết IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì? đã cung cấp cho các bạn từ vựng cứng sử dụng cho các bài luyện Writing Task 1. Các bạn hãy đọc kỹ bài viết đó.

line_graph

Các bạn có thể tham khảo các bài tập LINE Graph tại link dưới:

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Meat.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: The Weather.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: GPD.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Crypto.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank interest rates.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: daily temperature.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: the monthly rainfall.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: ice melting.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: CO2 levels.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: COVID-19.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: birth rates.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: vaccine.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Average Life.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: University Graduation.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Average Exam Scores.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Students.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Schools.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Internet Users.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Advertising Revenue.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: App Downloads.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Volunteer Activities.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Cultural Events.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Entertainment Industry.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: New Services Provided.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bottled Water.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: International Tourism.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Patients.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Public Transportation.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: New Hotels.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Renewable Energy.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Forum Posts.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Banking.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Tobacco.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Smartphones.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Convenience Stores.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Stock Trading.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Healthcare Services

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Exchange Rate

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Water Consumption

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Waste collection

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Mortality Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Birth Rates 2

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Car Sales

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Electricity

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Revenue

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Traffic

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Population Growth

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Temperatures

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Rainfall

IELTS Writing Task 1 Line Graph: International Tourists

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Stock Price

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Gold Price

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Unemployment

IELTS Writing Task 1 Line Graph: about GDP

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Unemployment Rate 2

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Food Consumption

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Divorce Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Unemployment Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Motorcycles Sold

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Crime Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Students Enrolling

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Flu Infection

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank Credit

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Sales

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Graduates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Diabetes Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Smartphone Usage

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Inflation Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Gasoline

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Application Downloads

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Web Traffic

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Blog Posts

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Beef Consumption

IELTS Writing Task 1 Line Graph: FDI Growth

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Smoking Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Traffic Accident

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN