IELTS Writing Task 1 Line Graph: International Tourism

IELTS Writing Task 1 Line Graph: International Tourism

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Biểu đồ đường thể hiện doanh thu hàng tháng từ du lịch quốc tế của bốn công ty trong năm 2021.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-tourism-1

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Biểu đồ đường thể hiện doanh thu hàng tháng từ du lịch quốc tế của bốn công ty trong năm 2021. Biểu đồ so sánh sự biến động doanh thu giữa các công ty và qua các tháng, cho thấy xu hướng thay đổi và hiệu quả kinh doanh của từng công ty trong suốt năm.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: International Tourism

You should spent about 20 mintutes on this task

The line graph illustrates the monthly revenue from international tourism of four companies in 2021. The graph compares the fluctuations in revenue between the companies and across the months, highlighting the changing trends and the business performance of each company throughout the year.

You should write at least 150 words.

ThángCông ty A (triệu USD)Công ty B (triệu USD)Công ty C (triệu USD)Công ty D (triệu USD)
Tháng 15.04.56.03.5
Tháng 25.24.76.13.7
Tháng 36.05.06.54.0
Tháng 46.35.26.84.2
Tháng 56.55.57.04.5
Tháng 67.06.07.55.0
Tháng 77.56.28.05.5
Tháng 87.86.58.35.8
Tháng 97.36.07.85.3
Tháng 106.95.87.55.0
Tháng 116.55.57.04.5
Tháng 126.85.77.24.8
ielts-writing-task-1-line-graph-tourism

Bài tham khảo 1

Introduction

The line graph illustrates the monthly revenue from international tourism for four companies (A, B, C, and D) over the year 2021. The figures are represented in million USD.

Overview

Overall, the revenue of all four companies showed an upward trend during the first eight months of the year before experiencing a decline towards the end. Company C consistently had the highest revenue, while Company D had the lowest.

Body 1

In January, Company A started with a revenue of 5.0 million USD, which gradually increased to 7.8 million USD in August. Similarly, Company B saw its revenue rise from 4.5 million USD in January to 6.5 million USD in August. Despite fluctuations, both companies experienced growth over the initial eight months of 2021.

Company C maintained the highest monthly revenue throughout the year, starting at 6.0 million USD in January and peaking at 8.3 million USD in August. This upward trend highlights its leading position in the market. Meanwhile, Company D had the lowest revenue, beginning at 3.5 million USD in January and reaching its highest point of 5.8 million USD in August.

Body 2

From September onwards, the revenues of all companies began to decline. Company A’s revenue dropped from 7.3 million USD in September to 6.8 million USD in December. Similarly, Company B saw a decrease from 6.0 million USD to 5.7 million USD over the same period. Company C’s revenue fell from 7.8 million USD in September to 7.2 million USD in December. Company D followed the same pattern, with its revenue decreasing from 5.3 million USD in September to 4.8 million USD by the end of the year.

In conclusion, despite a general increase in revenues during the first eight months of 2021, all four companies experienced a downturn in the latter part of the year, with Company C consistently leading in terms of revenue.

Bài tham khảo 2

The line graph illustrates the monthly revenue from international tourism for four companies (A, B, C, and D) throughout 2021. The figures are presented in millions of USD.

Overall, all companies experienced a general increase in revenue over the year, with Company C consistently earning the highest revenue. Company D had the lowest revenue among the four companies, but it also showed an upward trend.

In the first half of the year, Company A’s revenue rose steadily from $5.0 million in January to $7.0 million in June. Similarly, Company B’s earnings increased from $4.5 million to $6.0 million during the same period. Company C, starting at $6.0 million in January, saw its revenue climb to $7.5 million by June. Meanwhile, Company D’s revenue grew from $3.5 million to $5.0 million.

In the latter half of the year, all companies continued to experience growth until August, where Company A peaked at $7.8 million, Company B at $6.5 million, Company C at $8.3 million, and Company D at $5.8 million. Following this peak, revenues for all companies, except for minor fluctuations, showed a slight decline towards the end of the year. By December, Company A’s revenue was $6.8 million, Company B’s was $5.7 million, Company C’s was $7.2 million, and Company D’s was $4.8 million.

In conclusion, while Company C consistently led in revenue, all four companies showed a positive growth trend throughout 2021, with minor declines observed towards the year’s end.

Bài tham khảo 3

The line graph illustrates the monthly revenue from international tourism for four companies (A, B, C, and D) throughout the year 2021. The figures are given in millions of USD.

Overall, Company C consistently earned the highest revenue each month, while Company D earned the least. All companies showed an upward trend in the first eight months, followed by a decline towards the end of the year, with some fluctuations.

In the first half of the year, Company A’s revenue rose steadily from $5.0 million in January to $7.0 million in June. Similarly, Company B’s earnings increased from $4.5 million to $6.0 million, while Company C saw its revenue climb from $6.0 million to $7.5 million. Company D’s revenue also grew from $3.5 million to $5.0 million during the same period.

In the second half of the year, Company A peaked at $7.8 million in August before dropping to $6.8 million in December. Company B reached its highest point in August at $6.5 million, then decreased to $5.7 million by December. Company C peaked at $8.3 million in August and ended the year with $7.2 million. Company D’s revenue increased to $5.8 million in August but declined to $4.8 million by December.

In summary, while all companies experienced growth in the first eight months of 2021, the revenues declined slightly towards the end of the year, with Company C consistently leading and Company D trailing behind.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN