IELTS Writing Task 1 Line Graph: Patients

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Patients

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Biểu đồ đường minh họa số lượng bệnh nhân điều trị hàng tháng tại bốn bệnh viện trong năm 2021

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Biểu đồ đường minh họa số lượng bệnh nhân điều trị hàng tháng tại bốn bệnh viện trong năm 2021. Biểu đồ cho thấy sự biến động và xu hướng của lượng bệnh nhân mỗi tháng tại các bệnh viện này, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình điều trị và khả năng tiếp nhận của từng bệnh viện trong suốt năm.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Patients

You should spent about 20 mintutes on this task

The line graph illustrates the monthly number of patients treated at four hospitals in 2021. The graph shows the fluctuations and trends in the number of patients each month at these hospitals, providing an overview of the treatment situation and the capacity of each hospital throughout the year.

You should write at least 150 words.

ThángBệnh viện ABệnh viện BBệnh viện CBệnh viện D
January12010090130
February11010585125
March13095100140
April11511095135
May140120105145
June150125110150
July160130115160
August155135120165
September145125110155
October150120115150
November135115105145
December12511095135
ielts-writing-task-1-line-graph-patients

Bài tham khảo 1

The line graph illustrates the monthly number of patients treated at four different hospitals (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overall, Hospital D consistently had the highest number of patients each month, while Hospital C had the lowest patient numbers. All four hospitals showed fluctuations in patient numbers over the year, with some experiencing more significant changes than others.

In the first half of the year, Hospital A saw a general increase in patients, starting from 120 in January and peaking at 150 in June. Hospital B exhibited a more gradual rise, moving from 100 in January to 125 in June. Hospital C’s patient numbers varied slightly but remained the lowest among the four, starting at 90 in January and ending at 110 in June. Meanwhile, Hospital D’s patient count increased from 130 in January to 150 in June, maintaining the highest figures.

In the latter half of the year, Hospital A’s patient numbers peaked at 160 in July, then gradually declined to 125 by December. Hospital B continued its slow increase, reaching 135 in August before falling back to 110 in December. Hospital C saw a slight rise to 120 in August, then decreased to 95 in December. Hospital D maintained the highest patient numbers, peaking at 165 in August and then gradually decreasing to 135 by December.

In conclusion, while all hospitals experienced variations in the number of patients treated monthly, Hospital D consistently had the highest patient volume, and Hospital C had the lowest throughout 2021.

Bài tham khảo 2

The line graph illustrates the monthly number of patients treated in four hospitals (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overall, Hospital D consistently had the highest number of patients each month, while Hospital C generally had the lowest. There were notable fluctuations in the patient numbers for all hospitals over the year.

In the first half of the year, Hospital A started with 120 patients in January and experienced a slight drop to 110 in February. It then saw a general upward trend, peaking at 160 patients in July. Similarly, Hospital B started with 100 patients in January, fluctuating slightly before reaching a high of 135 patients in August.

Conversely, Hospital C had a relatively stable patient count, beginning at 90 in January, with slight monthly changes, and peaking at 120 patients in August before dropping back to 95 in December. Hospital D, starting with the highest count of 130 patients in January, showed a steady increase, reaching its peak at 165 patients in August. Following this peak, the number of patients in Hospital D decreased slightly towards the end of the year, finishing with 135 patients in December.

In conclusion, Hospital D maintained the highest patient numbers each month, while Hospital C consistently had fewer patients. Both Hospitals A and B saw similar increasing trends, particularly in the middle of the year, but their numbers slightly declined towards the year’s end.

Bài tham khảo 3

The line graph illustrates the monthly number of patients treated in four hospitals (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overview: Overall, Hospital A and Hospital D experienced a generally upward trend in patient numbers, while Hospital B and Hospital C showed more fluctuating patterns. Hospital D consistently had the highest number of patients, whereas Hospital C had the lowest.

Body 1: In the first quarter of 2021, Hospital A saw a slight increase from 120 patients in January to 130 in March, then fluctuated before peaking at 160 in July. After this peak, the number of patients gradually decreased to 125 in December. Similarly, Hospital D started with 130 patients in January, rose to 160 by July, and also peaked in August with 165 patients before declining back to 135 in December.

Body 2: Hospital B started at 100 patients in January, saw a slight increase to 105 in February, and then fluctuated around 120-135 patients, peaking at 135 in August before decreasing to 110 in December. Hospital C had the lowest patient numbers, starting at 90 in January, dipping slightly to 85 in February, and then peaking at 120 in August. After August, patient numbers in Hospital C dropped back to 95 by December.

In summary, while Hospital A and D showed a generally upward trend in patient numbers with a peak in mid-year, Hospital B and C demonstrated more fluctuations with Hospital C consistently having the fewest patients throughout the year.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN