IELTS Writing Task 1 Line Graph: Exchange Rate

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Exchange Rate

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ tỷ giá hối đoái hàng tháng của bốn quốc gia trong năm 2010. Bạn cần so sánh và phân tích các xu hướng, biến động tỷ giá giữa các quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-exchange-rate-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ tỷ giá hối đoái hàng tháng của bốn quốc gia trong năm 2010. Bạn cần so sánh và phân tích các xu hướng, biến động tỷ giá giữa các quốc gia. Chú ý đến sự khác biệt và điểm tương đồng, sử dụng ngôn ngữ chính xác và mạch lạc để truyền đạt thông tin rõ ràng.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Exchange Rate

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing the monthly exchange rate chart of four countries in 2010. You need to compare and analyze trends and exchange rate fluctuations between the countries. Pay attention to differences and similarities, using precise and coherent language to convey the information clearly.

You should write at least 150 words.

ThángViệt Nam (VND/USD)Hoa Kỳ (USD/EUR)Nhật Bản (JPY/USD)Eurozone (EUR/USD)
118,61.4390.250.7
218,91.3789.50.73
3191.35920.74
419,11.3494.250.75
519,21.2691.750.79
619,31.23890.81
719,41.2786.50.79
819,451.28850.78
919,51.383.750.77
1019,451.33820.75
1119,41.3283.250.76
1219,51.3482.50.75
ielts-writing-task-1-line-graph-exchange-rate

Bài tham khảo 1

The line graph illustrates the monthly exchange rates of four countries (Vietnam, the USA, Japan, and the Eurozone) throughout the year 2010. The data represent the exchange rates of the Vietnamese Dong (VND) to the US Dollar (USD), the US Dollar to the Euro (EUR), the Japanese Yen (JPY) to the USD, and the Euro to the USD.

Overview: Overall, the exchange rate of the Vietnamese Dong against the USD shows a steady upward trend, while the exchange rates of the Japanese Yen and the Euro against the USD exhibit fluctuations. The USD/EUR exchange rate generally declines over the year.

Body 1: In January, the VND/USD exchange rate started at 18,600 and steadily increased each month, reaching a peak of 19,500 in December. This consistent rise indicates a depreciation of the Vietnamese Dong against the US Dollar over the year. On the other hand, the USD/EUR exchange rate began at 1.43 in January and dropped to 1.34 by December, despite some fluctuations. The lowest point was in May, at 1.26, indicating a period when the USD was stronger relative to the Euro.

Body 2: The JPY/USD exchange rate showed significant volatility. It started at 90.25 in January, peaked at 94.25 in April, and then dropped to its lowest point of 82.00 in October. By December, it slightly recovered to 82.50. Meanwhile, the EUR/USD exchange rate fluctuated less dramatically. It started at 0.70 in January, reached a high of 0.81 in June, and then gradually decreased to end the year at 0.75.

In conclusion, the exchange rates between these currencies in 2010 show varying trends, with the Vietnamese Dong steadily weakening against the USD, while the JPY and EUR experienced more fluctuations relative to the USD.

Bài tham khảo 2

The line graph illustrates the monthly exchange rates of four regions—Vietnam (VND/USD), the USA (USD/EUR), Japan (JPY/USD), and the Eurozone (EUR/USD)—throughout the year 2010.

Overview Overall, the exchange rate of the Vietnamese dong (VND) against the US dollar (USD) showed a consistent upward trend. In contrast, the USD/EUR exchange rate displayed a general decline over the year. The Japanese yen (JPY) against the USD experienced fluctuations, while the Eurozone’s EUR/USD rate remained relatively stable with minor variations.

Body 1 In January, the VND/USD exchange rate stood at 18,600 and steadily increased to reach 19,500 by September. It then experienced minor fluctuations, ending the year at 19,500 again in December. Meanwhile, the USD/EUR exchange rate started at 1.43 in January and declined to its lowest point of 1.23 in June. It saw a slight recovery, fluctuating between 1.26 and 1.34 for the rest of the year, finishing at 1.34 in December.

Body 2 The JPY/USD exchange rate began at 90.25 in January, peaking at 94.25 in April before dropping significantly to 83.75 by September. The rate fluctuated in the last quarter, closing the year at 82.50 in December. The EUR/USD exchange rate started at 0.70 in January, increased to 0.81 by June, and then experienced slight decreases, ending the year at 0.75 in December.

In summary, the VND and EUR against the USD exhibited increasing trends, while the USD/EUR rate declined, and the JPY/USD rate fluctuated throughout 2010.

Bài tham khảo 3

The line graph illustrates the monthly exchange rates of four countries—Vietnam, the United States, Japan, and the Eurozone—against the US dollar (USD) and the Euro (EUR) throughout the year 2010. The data is measured in Vietnamese dong per USD (VND/USD), USD per EUR (USD/EUR), Japanese yen per USD (JPY/USD), and EUR per USD (EUR/USD).

Overview

Overall, the Vietnamese dong consistently depreciated against the USD, while the exchange rates for the United States, Japan, and the Eurozone exhibited fluctuations over the year. Notably, the Vietnamese dong showed a steady upward trend, whereas the Japanese yen and the USD/EUR rate had more variability.

Body 1

In January 2010, the exchange rate for Vietnam started at 18,600 VND/USD, progressively increasing to 19,500 VND/USD by December, indicating a consistent depreciation of the Vietnamese dong against the USD. In contrast, the USD/EUR rate began at 1.43 in January, decreasing to its lowest point at 1.23 in June, then fluctuating slightly before ending the year at 1.34.

Body 2

The Japanese yen showed more volatility, beginning at 90.25 JPY/USD in January, peaking at 94.25 JPY/USD in April, and then steadily declining to reach 82.00 JPY/USD in October. It ended the year slightly higher at 82.50 JPY/USD in December. The EUR/USD rate also fluctuated, starting at 0.70 in January, peaking at 0.81 in June, and then experiencing minor variations before stabilizing at 0.75 by year-end.

Overall, the graph highlights distinct trends for each currency, with the Vietnamese dong steadily depreciating, while the other currencies demonstrated more complex fluctuations.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN