IELTS Writing Task 1 Line Graph: Gold Price

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Gold Price

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ thể hiện biến động giá vàng hàng tháng. Thí sinh cần phân tích các xu hướng chính.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-gold-price-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ thể hiện biến động giá vàng hàng tháng. Thí sinh cần phân tích các xu hướng chính, so sánh giá giữa các tháng và nêu bật những thay đổi đáng chú ý. Việc sử dụng từ vựng chính xác và cấu trúc ngữ pháp rõ ràng là rất quan trọng để đạt điểm cao.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a chart showing monthly gold price fluctuations. Candidates need to analyze the main trends, compare prices between months, and highlight significant changes. Using precise vocabulary and clear grammatical structures is crucial for achieving a high score.

You should write at least 150 words.

ThángThành phố AThành phố BThành phố CThành phố D
Tháng 11850186018451855
Tháng 21870188018651875
Tháng 31830184018251835
Tháng 41900191018951905
Tháng 51950196019451955
Tháng 62000201019952005
Tháng 72020203020152025
Tháng 81980199019751985
Tháng 91930194019251935
Tháng 101890190018851895
Tháng 111910192019051915
Tháng 121940195019351945
ielts-writing-task-1-line-graph-unemployment

Bài tham khảo 1

Bài tham khảo 2

Bài tham khảo 3

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN